Regeringen udpeger nyt Dataetisk Råd - DANSK IT's Rikke Hvilshøj er blandt medlemmerne

Dataetisk Råd skal give input og nuancer til den offentlige debat om dataetik, som fylder mere og mere. Samtidig skal rådet hjælpe til, at erhvervslivet og den offentlige sektor bruger data ansvarligt. Rådet er nedsat af regeringen, som nu har udpeget formanden og ni medlemmer - heriblandt er Rikke Hvilshøj, adm. direktør i DANSK IT.

Digitalisering skaber mange nye muligheder. Nye teknologier er med til at gøre hverdagen lettere for både borgere, virksomheder og i den offentlige sektor. Men med nye muligheder kommer også nye dilemmaer, og regeringen er opmærksom på, at etik og ansvarlighed skal følge med udviklingen.

Derfor besluttede regeringen bl.a. på baggrund af anbefalingerne fra ekspertgruppen for dataetik og i forbindelse med reformen ”Digital service i verdensklasse” at nedsætte et Dataetisk Råd. Nu har justitsministeren, innovationsministeren og erhvervsministeren udpeget formanden og ni medlemmer til rådet, oplyser Finansministeriet i en pressemeddelelse.

Formand
· Johan Busse, mangeårig borgerrådgiver i Københavns Kommune med tidligere karriere hos Folketingets Ombudsmand og Forbrugerombudsmanden

Medlemmer
· Rikke Hvilshøj, administrerende direktør i DANSK IT 
· Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening 
· Thomas Senderovitz, direktør i Lægemiddelstyrelsen 
· Christiane Vejlø, CEO i Electronista Media og radiovært på programmet Electronista på Radio24syv 
· Mikkel Holm Sørensen, CEO i KL.7 og medstifter af Advice A/S 
· Jesper Bæk Overgaard, underdirektør i TDC for Data & Advanced Analytics 
· Jonas Christoffersen, direktør ved Institut for Menneskerettigheder 
· Mikkel Flyverbom, professor i kommunikation og digitale transformationer ved Copenhagen Business School
· Janne Rothmar Herrmann, professor (MSO) med særlige opgaver i sundhedsret og teknologi ved Københavns Universitet
· Medlem udpeges af REU

Medlem udpeget af REU
Folketingets retsudvalg skal nu udpege yderligere to medlemmer, før det endelige råd er nedsat.

Formålet med Dataetisk Råd

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger: 
”Med etableringen af Dataetisk Råd får vi et vigtigt forum med en lang række repræsentanter fra erhvervslivet og eksperter på området, der blandt andet skal debattere forholdet mellem mulighederne ved anvendelse af nye teknologier og borgernes retssikkerhed. Når Retsudvalget har udpeget de to sidste medlemmer, står vi med et samlet Dataetisk Råd, som skal bidrage til, at de mange fordele ved brug af data udvikles og understøttes på en måde, der sikrer ansvarlig og sikker brug af data”.

Innovationsminister Sophie Løhde siger: 
”Det er helt afgørende, at borgerne kan have tillid til, at deres data håndteres på en tryg og etisk ansvarlig måde. Det er for mig se en af de væsentligste forudsætninger for, at vi fortsat kan være en digital frontløber. Det kræver en langt større politisk bevågenhed og løbende debat om, hvordan vi bruger data. Og Dataetisk Råd skal være en slags kompas, der skal hjælpe os med at navigere i de mange etiske dilemmaer og problemstillinger, som knytter sig til brugen af ny teknologi og data”.

Erhvervsminister Rasmus Jarlov siger:
”Med et Dataetisk Råd får vi nu samlet faglig viden og ekspertise. Dataetisk Råd skal bidrage til den dataetiske debat og sætte fokus på digital ansvarlighed inden for bl.a. nye teknologier. Jeg håber og tror, at dataetik kan blive en styrke og et konkurrenceparameter for danske virksomheder, der traditionelt set er stærke til at konkurrere på ansvarlighed. Jeg synes allerede, vi har set flere eksempler på virksomheder, som tager dataetik alvorligt, en udvikling, som, jeg mener, at Dataetisk Råd kan skubbe på”.

Formand for Dataetisk Råd Johan Busse siger:
"Tillid er afgørende for borgernes opbakning til den digitale udvikling. Oprettelsen af Dataetisk Råd giver mulighed for at kvalificere fremtidens beslutningsgrundlag for en udvikling i harmoni med borgernes rettigheder, retssikkerhed og grundlæggende samfundsmæssige værdier. Jeg glæder mig til at udforske og rådgive om de dataetiske spørgsmål, som brugen af digitale løsninger og data medfører, sammen med de særdeles kompetente medlemmer, og jeg vil med min baggrund i den konkrete myndighedspraksis og i erhvervs- og forbrugerforhold gøre mit for, at rådets arbejde bliver kvalificeret, nyttigt og konstruktivt".

Rikke Hvilshøj, administrerende direktør i DANSK IT, udtaler om Dataetisk Råd:
"Den dataetiske debat bliver en af de vigtigste debatter i de kommende år, og den involverer og påvirker alle danske borgere. Med nye teknologier som kunstig intelligens og med muligheden for at indsamle og analysere data i en hidtil uset grad er der opstået nye dilemmaer, vi som samfund ikke tidligere har skullet forholde os til. Derfor er det vigtigt, at Dataetisk Råd drøfter både digitale muligheder og udfordringer, så vi som samfund sikrer den rette balance. Vi skal styre teknologierne, teknologierne skal ikke styre os.” 

Dataetisk Råd skal blandt andet drøfte spørgsmål og dilemmaer om brugen af data, som er forudsætningen for de nye teknologiske fremskridt. Business intelligence, big data, deep learning, kunstig intelligens m.m. sætter nye krav til databrug og giver derfor også anledning til nye dataetiske overvejelser.  

Medlemmerne i rådet repræsenterer en bred sammensætning af kompetencer fra både den offentlige og den private sektor. Det gælder både juridiske, teknologiske og forvaltningsfaglige kompetencer. Medlemmerne har praktisk erfaring med nye teknologier og ansvarlig behandling af store datamængder, og samtidig har de stor indsigt i nogle af de dilemmaer, der opstår i dagligdagen for medarbejdere og borgere, når det kommer til anvendelsen af data.

Fakta om Dataetisk Råd

· Dataetisk Råd er uafhængigt og skal løbende give anbefalinger, redegørelser og facilitere debatskabende aktiviteter om de dilemmaer, som vi møder i takt med den teknologiske udvikling. Rådet skal derfor holde sig opdateret ved at sikre et internationalt udsyn og bidrage til, at etiske spørgsmål undersøges.

· Dataetisk Råd skal desuden levere sparring og rådgivning til regeringen, Folketinget og offentlige myndigheder om dataetiske spørgsmål ved brugen af data og ny teknologi, samt understøtte en kultur i virksomheder og det offentlige, der bygger på bevidste beslutninger om ansvarlig dataanvendelse.

· Rådet skal også arbejde for, at en ansvarlig tilgang til dataanvendelse kan blive et konkurrenceparameter både nationalt og internationalt.

· Regeringen tog initiativ til rådet med sit reformudspil Digital service i verdensklasse. Tiltaget om etablering af Dataetisk Råd er desuden en anbefaling fra Ekspertgruppen om dataetik, nedsat i regi af Disruptionrådet.

· Rådet består af en formand og 11 medlemmer og er uafhængigt af regeringen. Regeringen har udpeget formanden og ni medlemmer. Retsudvalget udpeger rådets resterende to medlemmer.

· Medlemmerne er udpeget for en periode på fire år med mulighed for forlængelse én gang. Rådet kan efter behov nedsætte særskilte følge- eller arbejdsgrupper.

For yderligere information: 

Rikke Hvilshøj, administrerende direktør i DANSK IT, på 33 17 97 70 og rh@dit.dk
Kim Stensdal, chef for kommunikation og viden i DANSK IT, på 22 79 43 73 og ks@dit.dk


DANSK IT's 18 dataetiske anbefalinger

DANSK IT's arbejdsgruppe for dataetik udgav for nogle måneder siden 18 konkrete anbefalingerne til, hvordan dataetikken kan styrkes. Læs dem her.

Lyt også til DANSK IT's podcast om dataetik, som du finder herunder: