Seniornetværkets nytårsmøde satte fokus på DANSK IT som en moderne forening

DANSK IT's seniornetværk har netop afholdt sit nytårsmøde. Det blev i høj grad et møde, der fokuserede på DANSK IT som en moderne forening.

Seniornetværkets traditionelle nytårsmøde blev afholdt torsdag den 17. januar hos Statens IT i Ballerup. 

De cirka 25 fremmødte hørte foreningens formand, Lisa Herold Ferbing, samt chef for kommunikation og viden, Kim Stensdal, give en status på det forgangne jubilæumsår i DANSK IT. Blandt de fremmødte var der 5-6 nye medlemmer af seniornetværket.

Lisa Herold Ferbing fortalte om en stadig fremgang i medlemstallet, som nærmer sig de 10.000 medlemmer. En aftale med Dansk Metal om at medvirke til at opkvalificere deres medlemmer inden for IT-området er blandt de nye aktiviteter. Desuden mærkes en øget interesse blandt studerende for foreningens aktiviteter, og DANSK IT har nu 600 studerende som medlemmer. 

Seniornetværket fik også et indblik i DANSK IT’s 18 dataetiske anbefalinger, der udkom før jul, og som foreningen hare fået fin respons på.

Kim Stensdal fortalte om arbejdet med at højne hjemmesidens informationsværdi for medlemmerne, samt at der nu også er adgang til både podcast på blandt andet iTunes og Soundcloud og til videoer på Youtube, som foreningen står bag. Vi blev også opdateret på DANSK IT’s indsats på de sociale medier. 

Der var livlig spørgelyst under hele mødets forløb, hvor vi blandt andet kom omkring selvkørende biler, digitale medier og andre spændende emner. Der blev naturligvis også tid til snak mellem medlemmerne.  

Tak til alle fremmødte. 
 

 

 

Artikel - Onsdag - d. 13-1-2016

Seniornetværk

Som medlem af Seniornetværket får du mulighed for at deltage i en række arrangementer hos it-virksomheder.