Stor tilslutning til workshop om digitale kompetencer

DANSK IT var før påske endnu engang vært for Digital Skills and Jobs Coalition Danmark (DSJC). Workshoppen var velbesøgt med repræsentatntet fra 18 forskellige organisationer i både universitetsverdenen og det private erhvervsliv.

Digitale kompetencer var omdrejningspunktet på workshoppen, som blev afholdt i det europæiske netværk Digital Skills and Jobs Coalition. DSJC har til formål at arbejde for at løfte de digitale kompetencer, gennem brede tværsektorielle samarbejder og initiativer.

Workshoppens hovedfokus var digitale kompetencer, både hos arbejdsstyrken, på uddannelserne og hos de it-professionelle. Arbejdet mundende blandt andet ud i en bredere debat og afklaring af, hvor skoen trykker i Danmark, når det kommer til digital dannelse, teknologiforståelse, efteruddannelse og omskoling.

Ligesom ved lanceringen af den danske koalition i februar måned, var deltagergruppen bredt funderet i hele samfundet og talte knap 20 forskellige organisation, fra blandt andet Københavns Universitet, Aarhus Universitet og IT-Universitetet, ligesom det private erhvervsliv også var repræsenteret af blandt andre ATEA.

Mulighederne er uendelige

Klaus Kvorning-Hansen, formand for DANSK IT’s udvalg for digitale kompetencer, fremhæver at der er rigeligt plads til flere initiativer, der kan forbedre danskernes generelle it-dannelse og jobrelaterede digitale evner:

- Den danske koalition supplerer flere forskellige initiativer som eksempelvis Teknologipagten. Hvor teknologipagten fokuserer på at styrke de såkaldte STEM-kompetencer for at dække det store behov for disse på arbejdsmarkedet, så vil DSJC se bredere på de mere almene digitale kompetencer.

- Sigtet er i al almindelighed at øge vores evne til at udnytte og forholde os aktivt og medvidende til de muligheder og problemstillinger, der er forbundet med, at vi lever i et gennemdigitaliseret samfund. Det gælder i arbejdslivet og i privatlivet. I det lys er der meget vide rammer for, hvilke typer af initiativer, der kan omfattes af koalitionens virke.

Alle organisationer, der arbejder med, eller på anden vis berører digital dannelse, er velkomne til at deltage i arbejdet med DSJC. Deltagelse kræver blot viljen til at flytte noget på dagsordenen. Er du eller din organisation interesserede i at deltage, kontakt da DANSK IT’s sekretariat på ceb@dit.dk.   

Meld dig til koalitionen via LinkedIn her


Nyhed - Torsdag - d. 31-1-2019

Netop trådt i kraft: Ny koalition skal sikre danskernes digitale dannelse

Ny koalitionen har til opgave at sætte fokus på og yde støtte til de projekter, der styrker den digitale dannelse i Danmark. DSJC Danmark, digital skills and jobs coalition, er netop blevet lanceret på et konstituerende møde.
Teknologipagten

Nyhed - Mandag - d. 23-4-2018

Teknologipagten træder i kraft: Dansk IT er med som ambassadør

Dansk IT bakker op om Teknologipagten som ambassadør. Formålet er at styrke de digitale kompetencer i samfundet og at få flere til at vælge IT-uddannelser. Læs om de konkrete tiltag her.
Udvalget for IT i den offentlige sektor

Nyhed - Tirsdag - d. 9-10-2018

DANSK IT’s udvalg og fagråd: Bring dine kompetencer i spil og få indflydelse på fremtidens digitale Danmark

DANSK IT er en medlemsforening, hvor du kan bidrage med din faglige viden. DANSK IT’s politiske udvalg og fagråd efterspørger løbende nye kræfter og perspektiver på fremtidens IT-Danmark. Vil du have mere ud af dit medlemskab, er det blot at søge om optagelse.