Formandsinterview: Digitaliseringen er en nødvendighed for velfærdsstaten

Danmark blev i 2018 af FN kåret som verdensførende inden for offentlig digitalisering. Hvis Danmark skal beholde den position, er det nødvendigt at tænke langsigtet og ambitiøst.

EjvindJoergensen
 

- Som samfund bliver vi nødt til at oppe os i forhold til at levere på borgernes forventninger. Der skal være transparens i det offentlige, og den offentlige sektor skal kunne tåle at blive set efter i kortene. Fordi transparens skaber tillid, og uden transparens kommer vi til at opleve, at borgerne begynder at melde sig ud af fællesskabet. Og så er vi først på den.

Det er formanden for DANSK IT’s udvalg for it i den offentlige sektor, Ejvind Jørgensen, der lader ordene falde, en vinterkold tirsdag morgen i Københavns Nordhavn. Jeg har sat formanden i stævne for at tale om, hvad det egentlig er, at de går og laver i hans udvalg og for at tale med ham om, hvad der rører sig lige nu inden for offentlig digitalisering.

Selvmotiverende arbejdskraft og optimale forudsætninger

I Danmark har vi selvmotiverende, refleksive og ansvarsfulde medarbejdere, og sammenholdt med den generelt lave magtdistance i dansk erhvervsliv, betyder det, at vi har organisationer, som er selvtænkende, selvagerende og kreative. Det er en stor konkurrencefordel i forhold til udlandets hierarkiske organisationer, hvor beslutninger træffes i toppen, og tvinges igennem geledderne, mener Ejvind Jørgensen:

- For mig at se er digitaliseringen en central parameter for, at vi i Danmark kan tage en højere pris end vores konkurrenter. Vi kan producere skræddersyede-masseproducerede produkter, som har et højt værdiindhold, fordi vi har forstået den digitale værdikæde. Hvis vi ikke er førende her, kan vi ikke finansiere velfærdssamfundet.

- Ser vi på den offentlige sektor, er vi er vitterligt foran i forhold til konkurrerende lande og, som de internationale analyser viser, også vores nabolande. Kører du 10 kilometer syd for grænsen, er det jo digitalt ligesom at rejse 10 år tilbage i tiden. Kombinationen af at være tidligt ude, have gunstige forudsætninger og kunne træffe fremsynede og ind i mellem pragmatiske beslutninger er medvirkende til, at vi i dag på mange områder fremstår som et meget velordnet samfund.

Vi skal digitalisere klogt og transparent

Skal Danmark forsat kunne opretholde en bred og understøttende velfærdsstat, er det altså en nødvendighed at vi ikke bliver for selvtilfredse med pladsen som nummer ét, mener Ejvind Jørgensen. På trods af, at vi skal være i fortsat udvikling for at overleve, hører formanden ikke til dem, som mener, at alt bør digitaliseres hurtigst muligt:

- Jeg hører ikke til dem, der har den holdning, at digitalisering bare er godt, mere digitalisering er bedre, og meget digitalisering er bedst. Vi skal digitalisere klogt. Vi skal turde tage diskussionen om, hvilke dele der bliver bedre af at digitalisere, og hvilke der ikke gør. Hvad kommer demokratiet og borgerne til gode, og hvad gør ikke? Overskriften fra ledelseskommissionens af rapportering hedder ”Borgeren først”. Hvis vi for en gang skyld tager det alvorligt og lader det gennemsyre tænkningen, så er vi kommet langt.


HØR FORMAND EJVIND JØRGENSEN FORTÆLLE MERE OM ARBEJDET I UDVALGET FOR IT I DEN OFFENTLIGE SEKTOR:


Agile lovgivningsprocesser

I 2015 tog Ejvind Jørgensen og Udvalget for it i den offentlige sektor fat på at udvikle DANSK IT’s anbefalinger til, hvordan man fremadrettet i højere grad kan arbejde agilt med lovgivning og lave det, som Ejvind Jørgensen kalder lovgivning i d-land – det digitale samfund. Målet var retssikkerhed, gennemsigtighed og effektivisering gennem digital parat lovgivning. En ikke nem opgave, og resultatet forelå da også først i 2017.

Politikerne var dog hurtigt med på ideen, og allerede i 2018 landede en aftale med samtlige af folketingets partier om, at digitaliseringsklar lovgivning skulle være en realitet fra juli i samme år. Ejvind Jørgensen og udvalget var dog allerede i gang med næste skridt, som i september udmøntede sig i en stor konference på Christiansborg med det formål at cementere for politikerne, hvilke potentialer og faldgruber, der ligger i den tiltagende digitalisering.

Danmarks legacy er både en styrke og en svaghed

Og lige præcis faldgruberne er Ejvind Jørgensen stærkt optaget af:

- I Danmark har vi tidernes morgen været tidligt ud og investeret i store it-systemer i den offentlige sektor. Det var godt, fordi det sikrede os det forspring, som vi lever højt på i dag. I dag betyder det dog, at vi sidder oven på en massiv arv af ’legacy it-systemer’ [ikke kompatible it-systemer af ældre karakter, red.] som vi har svært ved at bevæge os videre med. Derfor er der brug for nye tilgange – de store it-systemers tid er definitivt forbi, som vi beskriver i bogen ”Ledelse i d-land – om ledelse på tærsklen til det digitale samfund”.

- Derudover er store dele af lovgivningen nu så kompleks, at it-systemer udfordres i forhold til at afspejle den stigende kompleksitet. Så er det, at vi får skandaler med systemer som EFI. Det ændrer dog ikke ved, at vores udgangspunkt er stærkere end næsten alle andre landes. Vi har et datagrundlag, som mange andre misunder os. Det kan vi bygge videre på. Men vi er nødt til nu at tænke langsigtet og gøre os klart, hvad udgør de bærende digitale fundamenter, som samfundet skal bygge på. Derfor har vi også nedsat en gruppe der netop adresserer det forhold.

Transparens skaber tillid

Men vi kommer til at forholde os til, hvad det er for et samfund vi ønsker at leve i. Fordi digitaliseringen i den grad kommer til at gribe ind i al ting, så er der en række etiske og værdimæssige forhold, som kræver stillingtagen. Det handler f.eks. om, at borgerne skal kunne føle tryghed og tillid ved at overlade stigende mængder information og data til den offentlige sektor, mener formanden for Udvalget for it i den offentlige sektor, Ejvind Jørgensen:

- Fremtidens borgere, og nutidens for den sags skyld, kræver mere og bedre service af den offentlige sektor. De oplever et niveau af service på nye digitale platforme, som de sidenhen kommer til at forvente i alle deres transaktioner. Men at være borger er og skal ikke være det samme som at være kunde. Som borger har du såvel rettigheder som pligter, og du kan ikke som borger vælge staten fra. Derfor har samfundet en forpligtigelse til at tænke langt frem på borgernes vegne og tage vare på deres interesser.

Udvalget for it i den offentlige sektor

Udvalget arbejder for at fremme den offentlige digitalisering, således at den i et stadigt stigende omfang ikke alene kommer til at understøtte, men også aktivt bidrager til at forme og udvikle den offentlige sektor og dermed hele samfundet. Det er DANSK IT's holdning, at informationsteknologien rummer store potentialer for yderligere effektivisering og serviceorientering af den offentlige sektor, og at den position, Danmark indtager, også åbner solide forretningsmuligheder for danske virksomheder.  Videre har udvalget fokus på rammebetingelser for digitalisering af den offentlige sektor samt udvikling af samspillet mellem digitaliseringsaktørerne og markedet.

OFFDIGNyhed - Mandag - d. 12-11-2018

”Det er vigtigt, at vi adresserer de digitale kompetencer på alle niveauer”

Danmark har brug for styrke de digitale kompetencer på alle niveauer. Vi skal både have dygtige softwareudviklere og digitalt kompetente pensionister. Det er missionen for Udvalget for digitale kompetencer i DANSK IT, fortæller formand Klaus Kvorning Hansen.
Udvalget for IT i den offentlige sektor

Nyhed - Tirsdag - d. 9-10-2018

DANSK IT’s udvalg og fagråd: Bring dine kompetencer i spil og få indflydelse på fremtidens digitale Danmark

DANSK IT er en medlemsforening, hvor du kan bidrage med din faglige viden. DANSK IT’s politiske udvalg og fagråd efterspørger løbende nye kræfter og perspektiver på fremtidens IT-Danmark. Vil du have mere ud af dit medlemskab, er det blot at søge om optagelse.