DANSK IT: FEM ÅR MED AGIL PROJEKTLEDELSE

”I disse dage runder Agile Business Consortium 110.000 certificeringer på verdensplan i agil projektledelse. Det er et udtryk for, at agil projektledelse virkelig kan skabe resultater,” udtaler Lasse Borris Sørensen, som er agile coach, ejer af Plan A og ”International Ambassadør” for Agile Business Consortium i Danmark indtil ordningen stoppede globalt i 2019.

I disse dage runder Agile Business Consortium 110.000 certificeringer på verdensplan i agil projektledelse. Det er et udtryk for, at agil projektledelse virkelig kan skabe resultater,” udtaler Lasse B. Sørensen, som er agile coach, ejer af Plan A og ”International Ambassadør” for Agile Business Consortium i Danmark.

For fem år siden indgik DANSK IT et samarbejde med Lasse om at udbyde certificeringskurset Agil projektledelse, og det har været en stor succes.

Ifølge Lasse er der sket meget på den agile front, siden kurset først blev lanceret:

Specifikt for agil projektledelse mener jeg, at især to store begivenheder har indtruffet. Den ene er, at agil projektledelse er blevet mere udbredt, og den anden er, at projektledelse overtages af agile rammeværk inden for produktudvikling som Scrum og SAFe®,” siger Lasse og fortsætter:

Hvis vi starter med den første begivenhed – at agil projektledelse er blevet mere udbredt – så skal dette ses i lyset af, at mange definitioner af agil projektledelse er kommet i spil. Nogle steder bruger man Scrum og opfinder selv de elementer, man mangler. Andre steder kalder man det agile projekter, når man arbejder på en måde, hvor man skifter mening hele tiden og ikke behøver at dokumentere det, man laver.”

Lasse mener ikke, at man skal stille sig tilfreds med denne form for agile projekter.

Endelig er der også den del af de agile projekter, der desværre fylder alt for lidt: Det er de agile projekter, hvor man igen og igen udnytter de store muligheder, der er for at bygge broen mellem en dynamisk verden og behovet for at kunne levere til tiden – eller før – og at overholde budgettet. De seneste fem – syv år har virkelig vist, at det er muligt at gennemføre selv for meget store og meget komplekse agile projekter succesfuldt igen og igen,” forklarer Lasse.

Ifølge Lasse er de primære årsager her, at den øgede projektkompleksitet imødegås med risikominimering, transparens og en langt stærkere styring, end man normalt ser i traditionelle projekter. 

Det stærkeste aktiv mod forsinkelser, misforståelser og om-igen-arbejde er i Lasses optik en vedholdende involvering af projektdeltagerne, så alle har overblik over og indflydelse på eget arbejde.

Det skaber trivsel og dermed en ægte win-win-situation,” udtaler Lasse og fortsætter:

Den anden begivenhed er, at marketingkrigen på det agile område er vundet af Scrum og inden for de seneste år også af SAFe®. Det betyder, at agil projektledelse har fået en stærk konkurrent fra produktudvikling, og at selv verdens største udbyder af agil projektledelse er stort set ukendt herhjemme.”

Med 25 år på bagen og mere end 110.000 certificeringer i agil projektledelse på globalt plan, så må Agile Business Consortium fra England siges at være en væsentlig spiller.

Hvor det er helt normalt, at Scrum og langt hen ad vejen også SAFe® er kendt af de fleste på det agile område, så er det imidlertid blot en – to procent, der kender til Agile Business Consortium,” forklarer Lasse og fortsætter:

Scrum og SAFe® er begge designet til produktudvikling, hvor fokus er på at levere værdi hurtigst muligt og med en kort planlægningshorisont, fordi ambitionen er at tilpasse sig markedets behov på en ongoing basis. Agil projektledelse er designet til at levere kundetilpassede løsninger, der lever op til brugernes EGENTLIGE behov med hensyn til tid og budget – og ofte med en længere tidshorisont. Langt de fleste organisationer har derfor brug for både produktudvikling og for projekter for at tilpasse sig omgivelsernes behov,” fortæller Lasse.

Lasse tror, at langt flere vil få øjnene op for behovet for, at agil produktudvikling og agil projektledelse kommer til at sameksistere.

Agil produktudvikling kommer til at have en rullende, kort tidshorisont, og agile projekter vil have en deadline, der typisk ligger længere ude i fremtiden. Men det kræver, at især projektlederne og andre nøglepersoner i agile projekter er i stand til at levere komplekse løsninger til tiden eller før og til budget. Hvis dette ikke sker, så vil agil projektledelse hensygne og blive overtaget af produktudvikling – også selv om det ikke vil være det optimale valg af agile rammeværk. Ikke mindst set fra projektlederpositionen er der grund til at oppe sig, for ellers kører det agile tog med markedet trukket af marketingmotorer fra f.eks. Scrum og SAFe®,” udtaler Lasse og pointerer, at der ikke findes projektledere i hverken Scrum eller SAFe®.

Ifølge Lasse vil de projektledere, der tidligt bliver i stand til at levere (store,) komplekse agile projekter til budget og til tiden - eller før, gå en spændende fremtid i møde.

For de agile projekter har meget til fælles med den danske nationalkultur med involvering og direkte kommunikation. Derfor passer agile projekter godt til, hvordan vi godt kan lide at arbejde,” slutter Lasse.

 

 

Det er som nævnt nu fem år siden, at DANSK IT og Plan A startede på at udbyde kurset Agil Projektledelse med certificering fra Agile Business Consortium, og kursusindholdet er bedre end nogensinde før.

Ud over at Agile Business Consortium skiftede navn fra DSDM Consortium for et par år siden, så er certificeringen gået fra papir til en digital test, og beståelsesprocenten fortsætter med at være 98 %. Der er også sket en masse på indholdet, der løbende er opdateret med afsæt i erfaringerne fra en lang række meget forskellige projekter. Derudover er der kommet nye ting til som f.eks. et overblik over, hvilke agile rammeværker, der er designet til hvad, og som giver organisationer enkel adgang til selv at kunne finde frem til, hvilke agile rammeværker, der er relevante hvor i de pågældende organisationer. Det kan du læse en artikel om her. Endelig er materialet blevet udbygget med Definition of Done, en struktureret adgang til at håndtere non-funktionelle krav og tværgående standarder, der skal overholdes, hvordan man implementerer agil projektledelse samt en masse andet, der har bragt virkelige projekter i mål til tiden og til budget.
 
De næste kurser afholdes
den 20. – 22. november 2019 i Aarhus og den 2. – 4. december 2019 i København. For at fejre femårsjubilæet tilbyder vi en rabat på 20 %, hvis du tilmelder dig inden den 18. oktober 2019 kl. 12.00.  Benyt kampagnekoden KURSUS20 under din kursustilmelding. Din rabat vil blive fratrukket ved fakturering.

Rabatten kan ikke kombineres med andre rabatter og gælder ikke allerede tilmeldte kursister på holdene.

Læs mere om kurset og tilmeld dig her:

Artikel - Onsdag - d. 7-9-2016

Agil projektledelse

Tag på kursus i agil projektledelse, så du kan skabe succesfulde agile projekter. På dette 3-dages kursus i agil projektledelse klæder underviser Lasse Borris Sørensen dig på til at omdanne den agile teori og metode, DSDM, til praksis. Kurset afsluttes med Agile Practices – Team Leader Focus (Foundation Level) certificeringen.