Fra idé til prototype på 4 dage med Google Design Sprint

"Design Sprints er for Design Thinking, hvad Scrum er for Agile," forklarer Design Sprint Facilitator Morten Steinmejer. Bliv her klogere på, hvad der kendetegner en Design Sprint, og hvornår den bruges.

I 2016 skete der noget banebrydende inden for måden, hvorpå vi arbejder med innovation. Jake Knapp og John Zeratsky udgav bogen ”Sprint”, og med den fik vi adgang til detaljeret viden om, hvordan virksomheder som LEGO, Uber, Facebook og Tesla arbejder, når de skal opfinde og validere nye produkter, services og interne processer.

Hvad er en Design Sprint?

En Design Sprint er en veldefineret, repeterbar proces, som kan bruges til at validere en produktidé ved at teste en prototype på 5 slutbrugere. På den måde kan Design Sprints ses som en forsikring, der kan afklare om produktet overhovedet er relevant for slutbrugeren, INDEN vi investerer penge i et projekt som løber 6 – 12 – 24 måneder, og som potentielt kan fejle.

Siden 2016 har processen gennemgået flere ændringer. Den oprindelige proces på 5 dage, blev opfundet i Google Ventures af startups til startups, men er nu blevet modnet, så den passer ind i en virksomheds kontekst. Den nuværende version (Design Sprint 2.0) er kortet ned til 4 dage, så alle vigtige beslutninger kan træffes inden for 2 dage, hvorefter resten af processen kan overlades til teamet.

Hvordan ser en Design Sprint ud?

”Design Thinking” metoder kan nogle gange virke afskrækkende. Navnet kan (fejlagtigt) antyde, at man skal være designer, og at metoderne alene dækker over en måde at tænke på, hvorfor det kan være svært at se et konkret output.

Det gør Design Sprint 2.0 op med og kan i stedet ses om et framework og en proces med konkrete aktiviteter der resulterer i (1) en prototype der ligner et rigtigt produkt, (2) brugerinterviews som skal afdække vigtige risici og (3) en rapport med konkrete anbefalinger på baggrund er slutbrugernes feedback. På den måde kan man sige, at Design Sprints er for Design Thinking, hvad Scrum er for Agile. Design Sprints er da også så småt ved at finde indpas i Agile frameworks.

Design sprint flow
Design Sprint 2.0: De overordnede aktiviteter dag for dag.

Hvornår skal man bruge en Design Sprint?

Design Sprints skal bruges til at løse større udfordringer. Der findes ikke endegyldig facitliste, men jeg mener, der er række karakteriska, man kan kigge efter, når man skal evaluere, om Design Sprint er det rigtige værktøj at bruge.

Brug Design Sprints, når udfordringen:

  1. er uklar eller vi er gået i stå. Typisk når der er mange udfordringer, eller når vi ikke ved, hvor vi skal starte.
  2. er omkostningstung, hvis løsningen fejler. Typisk i forbindelse med projektstart.
  3. er ved at gå over tid og budget.
  4. kræver samarbejde på tværs af fagligheder og/eller afdelinger.
  5. kræver momentum og motivation internt i teamet.
  6. kræver at man (gen)opfinder et produkt, service eller intern proces med slutbrugeren i fokus.


God fornøjelse!


DANSK IT afholder et tredages kursus i Design Sprint 2.0 med Morten Steinmejer som underviser.

Du kan lige nu spare 20% på holdet den 9. - 11. december 2019. Benyt kampagnekoden KURSUS20 under din kursustilmelding. Du kan også tilmelde dig kurset ved at sende en mail til ika@dit.dk. Din rabat vil blive fratrukket ved fakturering.

Tilbuddet gælder til og med den 1. november 2019.

 
Læs mere om kurset her:

Design Sprint

Artikel - Onsdag - d. 14-8-2019

Design Sprint 2.0

Denne innovationsproces er opfundet af Google Ventures til at skabe, genopfinde og optimere nye produkter, services og interne processer. Design Sprint 2.0, er skabt til at gå fra idé/udfordring, til at teste en prototype eller koncept på bare 4 dage. Efter kurset, har du alt der skal til, for selv at lede dine kollegaer gennem Design Sprint 2.0.