Standardkontrakten D17 er ved at få fodfæste på markedet

Standardkontrakten D17 for it-drift til private virksomheder er ved at få fodfæste på markedet, viser en ny undersøgelse. Anvendelsen af standardkontrakter giver et mere afbalanceret forhold mellem it-leverandørerne og it-kunderne.

En ny undersøgelse fra Danske IT-Advokater viser, at 11 % har benyttet stanardkontrakten D17 for it-drift til private virksomhed en eller flere gange i kontraktforhandlinger. 31 % kender D17 af navn uden at have brugt aftalen. De resterende 58 % procent kender ikke D17 og har heller ikke brugt den i forhandlinger.
   
D17 blev offentliggjort i januar 2017. Det var den første it-kontrakt, som i sit udgangspunkt var ”neutral” i samarbejdet mellem kunde- og leverandørsiden.

Danske IT-Advokater gennemfører en gang årligt en it-survey i samarbejde med analysefirmaet Userneeds. I den nye undersøgelse har 309 it-beslutningstagere og Contract Managers i private virksomheder for første gang besvaret spørgsmål om anvendelsen af D17. 85 % af respondenterne i undersøgelsen er it-kunder, mens 15 % er it-leverandører. 

- 11 %, som har brugt D17, og 31 %, som kender den, er et godt resultat. Det vil sige, at 42 % af respondenterne kender aftalen. Det viser, at D17 er ved at bide sig fast som kontraktform for it-drift på det private it-marked, siger Certificeret it-advokat Kim G. Hansen, der er medlem af bestyrelsen i Danske IT-Advokater, og som er med i arbejdsgruppen bag D17.

- Den er ikke blevet glemt eller negligeret. At 11 % af it-kontrakterne er kommet til verden med D17 som grundlag, kan godt være en årsag til, at vi nu oplever færre konflikter, og at den enkelte konflikt er mindre i omfang. Det kan vi ikke vide med sikkerhed, men det er en mulig forklaring. 

En ny tendens i Danske IT-Advokaters it-survey 2018 er, at antallet af konflikter mellem it-kunder og it-leverandører for første gang i flere år falder. Hver tredje it-kunde eller it-leverandør har de seneste 12 måneder oplevet en tvist om et it-projekt. I 2017 viste undersøgelsen tilsvarende 40 %, så der er tale om et fald.

- Vi kender ikke de præcise årsager til, at antallet af konflikter mellem it-leverandører og it-kunder er faldende i forhold til sidste år. Men man kan håbe, at det blandt andet skyldes større udbredelse af standardkontrakter på markedet. Anvendelsen af standardkontrakter mindsker usikkerheden og giver et mere afbalanceret forhold mellem it-leverandørerne og it-kunderne, siger Kim G. Hansen.

Organisationer står bag D17
D17 er blevet til i et samarbejde mellem DANSK IT, IT-Branchen og Danske IT-Advokater (DITA) og bistået af professor Henrik Udsen, der er centerleder for Center for informations- og innovationsret på Københavns Universitet. De tre organisationer har sat deres juridiske eksperter sammen i det fælles forum. Der er brugt knapt to år på at få den 40 sider lange aftale på plads. 

- Med D17 har it-leverandører og it-kunder et fælles udgangspunkt, der betyder, at der ikke skal bruges så lang tid på forhandlinger mellem kunder og leverandører. En yderligere fordel med en standardaftale for it-drift er på sigt at få etableret en markedsstandard, som it-leverandører og it-kunder kan bruge som udgangspunkt. I en it-driftsaftale er der mange forhold, der skal reguleres, og det er muligt at plukke og gradbøje de bestemmelser i aftalen, der er relevante for de konkrete forhandlinger, siger Henrik Udsen. 

Der sker fortsat tilpasninger af it-driftsaftalen:

- Det har aldrig været meningen, at D17 skulle være et fast, afsluttet dokument. Det skulle være en standard, der løbende udvikles, og som leverandører og it-kunder kan læne sig op ad ved forhandlinger om en kontrakt. Det er glædeligt, at D17 er ved at få fodfæste og løbende tilpasses markedet og får endnu større udbredelse, siger Henrik Udsen. 

Virksomheder der bruger og kender D17
I Danske IT-Advokaters it-survey 2018 blev der lavet et ”kryds” mellem de virksomheder, der kender og bruger D17, og så virksomhedernes omsætning. Det giver følgende graf:

D17

Som det ses af grafen, er det primært virksomheder med mellem 100 mio. kr. og 500 mio. kr. i omsætning, som har taget D17 til sig.  

For virksomheder med mellem 100 mio. kr. og 249 mio. kr. i omsætning har 9 % brugt aftalen flere gange, 9 % har brugt den en gang, og 33 % kender aftalen. 

For virksomheder med mellem 250 mio. kr. og 499 mio. kr. i omsætning har 11 % brugt aftalen flere gange, 11 % har brugt den en gang, og 17 % kender den.  

D17 er nu også kommet i version 2 – dog uden de store indholdsmæssige ændringer – og D17 har fået sin egen hjemmeside

Det er måske ikke i sig selv en sensation, men det betyder, at aftalen nu kan downloades digitalt, og dermed vil kunde og leverandør kunne mødes på neutral grund med et kontraktligt udgangspunkt.