Bliv nomineret til Digitaliserings­priserne 2019

Tiden nærmer sig til at uddele de eftertragtede digitaliseringspriser, der belønner succesfulde og værdiskabende digitaliseringsinitiativer i den offentlige sektor. Du kan stadig nå at nominere offentlige projekter til en af de fire kategorier. Fristen udløber d. 25. januar 2019.

Digitaliseringsprisen er åben for alle offentlige virksomheder og institutioner, der har vist nye veje inden for it-udnyttelse i det offentlige.

Digitaliseringsprisen er et initiativ fra Digitaliseringsstyrelsen, Danske Regioner, Djøf, Dansk IT, Charlie Tango, KMD og Rambøll Management Consulting. Prisen er blevet uddelt siden 2004 og har til formål at øge opmærksomheden om succesfulde og værdiskabende digitaliseringsinitiativer i den offentlige sektor.

Prisen uddeles i år i fire kategorier:

1. Innovationsprisen

Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed som, ved at udnytte digitaliseringens potentialer, markant har transformeret måden opgaver tænkes og løses på og dermed bidraget til at tænke myndighedsudøvelse, velfærdsproduktion og offentlig service på helt nye måder.

2. Implementeringsprisen

Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed som har gennemført et vellykket digitaliseringsprojekt med udgangspunkt i en veldokumenteret gevinstrealiseringsplan hvor relevante kvalitative omkostninger/gevinster er medtænkt, og hvor de berørte medarbejdere, borgere eller virksomheder i vidt omfang er blevet hørt og inddraget.

3. Sammenhængsprisen

Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed som har gennemført et digitaliseringsprojekt, der har bidraget til at gøre den offentlige sektor mere overskuelig og sammenhængende for borgere eller virksomheder eller på anden måde markant har gjort kontakten til institutionen eller myndigheden lettere for dem, markant har forbedret servicen, eller forbedret borgernes retssikkerhed, mobilitet, tryghed og trivsel.

4. Den nye kategori: Genbrugsprisen

Prisen gives til en offentlig institution eller myndighed, som har haft succes med at tage en digital velfærdsløsning eller en ny teknologisk løsning i brug på baggrund af erfaringer gjort i en anden offentlig institution eller myndighed.

Genbrugsprisen uddeles med tre priser: en til et kommunalt, en til et regionalt og en til et statsligt projekt.

Som noget helt særligt vil Innovationsministeren desuden belønne hver af de tre vindere i denne kategori med en check på 100.000 kr. som fx kan anvendes til kompetenceudvikling eller videre arbejde genbrug af teknologi.

Fælles for alle priserne er at det tæller positivt, hvis projekterne også opfylder én eller flere af følgende kriterier:

  • Har strategisk betydning for organisationen, sektoren (stat, region, kommune) eller den offentlige sektor i bred forstand, og for den måde kerneydelserne leveres på.
  • Bidrager til at øge effektiviteten i serviceleverancen uden at der gås på kompromis med kvaliteten i opgaveløsningen.
  • Bidrager til at styrke datasikkerheden, gerne på en måde der øger trygheden hos borgere og virksomheder.
  • Bidrager til at øge digital inklusion.

Efter fristens udløb d. 25. januar 2019 kvalificerer Rambøll tilmeldingerne og nominerer tre projekter i hver kategori. De nominerede fremlægges for en dommerkomité, der består af en række eksperter, som afgør konkurrencen. Dommerkomiteen udvælger vinderne, og priserne overrækkes på konferencen: Offentlig digitalisering 2019, den 13.-14. marts 2019 (link til offdig).

26 projekter er blevet belønnet med Digitaliseringsprisen

Digitaliseringsprisen blev uddelt for første gang i 2004. Siden 2007 har den været uddelt ti gange, og i denne periode har 354 projekter konkurreret om at vinde. Kommunerne står med sine 184 projekter for hovedparten af de indsendte forslag, efterfulgt af staten med 104 projekter.

Regionerne har gennem tiden indsendt 62 projekter, mens tværoffentlige organisationer har indsendt fem projekter.

I alt 82 projekter har været nomineret til én af de 2-3 priskategorier. Heraf var 29 fra kommunerne, 30 fra staten, 20 fra regionerne og to fra tværoffentlige organisationer. Af de 26 vindere er ni fra kommunerne, 13 fra staten, fire fra regionerne og en tværoffentlige organisation. 

Siden 2007 har 26 projekter har vundet en af de 2-3 kategorier i Digitaliseringsprisen:

digitaliseringsprisen


Vinderne af Digitaliseringsprisen 2019 udpeges af dommerpanelet som består af:

  • Direktør Andreas Berggren, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
  • Administrerende direktør Peter Stensgaard Mørch, Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune
  • Innovationsdirektør Dorte Stigaard, Aalborg Universitet
  • Chefredaktør Lisbeth Knudsen, Mandag Morgen/Altinget
  • Vicedirektør Sune Knudsen, Dansk Design Center
  • Direktør Tomas Therkildsen, Djøf

Du kan læse mere om Digitaliseringsprisen, vurderingskriterierne og tilmelding på  http://www.digitaliseringsprisen.dk/