Digitaliseringen skaber masser af vækstmuligheder - men de største virksomheder er under pres

Danske virksomheder skal formå at udnytte nye teknologier og gribe de digitale vækstmuligheder. Ellers kan det ramme både omsætningen og antallet af arbejdspladser hårdt. De 1000 største virksomheder får en udfordring i de kommende år.

Der er milliarder af kroner på spil for danske virksomheder i det globale digitaliseringskapløb. Hvis ikke mulighederne, der opstår med digitaliseringen, udnyttes optimalt, kan det få alvorlige konsekvenser. 

De 1000 største danske virksomheder kan opleve en nedgang i omsætningen på 5,8 procent på grund af digitaliseringen. Det vil resultere i tab af 57.000 danske arbejdspladser. Det er de konsekvenser, som de 1000 største virksomheder i Danmark, som repræsenterer 62 procent af arbejdsstyrken, forventer at komme til at mærke om tre år som følge af digitaliseringen. Det viser undersøgelsen IT i praksis® 2018-19, som DANSK IT og Rambøll står bag. 

Det betyder ikke, at arbejdspladserne eller omsætningen nødvendigvis forsvinder ud af landet. Der opstår nemlig samtidig nye arbejdspladser og nye forretningsmuligheder hos eksempelvis nystartede virksomheder, der udnytter de digitale muligheder. På den måde er digitaliseringen en positiv ting for dansk erhvervsliv.

De største virksomheder er udfordret
Det ændrer dog ikke på, at de 1000 største virksomheder har en udfordring. Et omsætningstab på 5,8 procent svarer til, at de 1000 største virksomheder tilsammen vil miste 190 milliarder kroner i omsætning. Mistet omsætning hos traditionelle virksomheder er lig med mistet skattegrundlag, og for den danske stat betyder den tabte omsætning 5 milliarder mindre i statskassen fra selskabsskatten fra de 1000 største virksomheder, fremgår det af rapporten (s. 26-27 engelsk udgave - download nederst på siden). 

Rambøll og DANSK IT har som noget nyt i år spurgt virksomhederne om både de forventede trusler ved digitaliseringen i form af tabt omsætning og arbejdspladser og de potentielle gevinster i form af øget vækst og arbejdsstyrke, hvis virksomhederne formår at udnytte digitaliseringens muligheder. På den baggrund er der skabt et realistisk nettoresultat, hvor både gevinster og trusler ved digitaliseringen er medregnet, og resultatet viser altså, at truslen er større end de potentielle gevinster for de største danske virksomheder. 

Skal udnytte de digitale muligheder
Digitaliseringen rammer dog brancherne forskelligt. Hvor nogle brancher mener, at der er flere plusser end minusser i den samlede opgørelse over gevinster og trusler, står det meget slemt til i andre brancher, der ikke mener, at de - trods de potentielle gevinster - formår at modvirke det pres, som digitaliseringen som helhed udøver. De brancher, der lider det største procentuelle tab af omsætningen i forhold til branchens størrelse er møbelbranchen, finanssektoren og entreprenørbranchen.

De tre brancher står til et årligt omsætningstab på henholdsvis 9 milliarder, 100 milliarder og 13 milliarder om tre år, som følge af digitaliseringens effekter på deres branche. Det skyldes følgevirkninger af digitaliseringen som for eksempel priserosion på grund af øget effektivitet, ændrede behov hos kunderne som for eksempel selvbetjening og øget konkurrence fra ofte udenlandske virksomheder.  

- Digitalisering og ny teknologi rummer både trusler og potentielle gevinster for danske virksomheder. Mange virksomheder står midt i en digital omstilling, og den kraftige udvikling inden for en række teknologier, som er knyttet til digitalisering, rummer et vækstpotentiale i form af øget produktivitet og nye forretningsmodeller. Men det forudsætter, at virksomhederne kan anvende de digitale teknologier på et højt niveau og har adgang til de rette tekniske kompetencer, og at disse kompetencer går hånd i hånd med forretningsforståelse og evnen til at tænke kreativt, siger Steen Christensen, direktør, Rambøll Management Consulting. 

- Danmark er en del af et globalt kapløb, hvor det handler om at udnytte de muligheder, der skabes med digitaliseringen og samtidig minimere de negative effekter. Undersøgelsen understreger, at det er helt afgørende, at vi får styrket danskernes it-kompetencer og de digitale kompetencer i det hele taget, så virksomhederne bedre vil formå at gribe de digitale vækstmuligheder. Det kræver et tæt samarbejde mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne om fremtidens kompetencer. Vi får brug for både it-specialister og et generelt kompetenceløft hos alle danskere på tværs af faggrupper, siger Rikke Hvilshøj, administrerende direktør i DANSK IT. 

Mere om IT i praksis
Det er 23. år i træk, at IT i praksis tager pulsen på danske private og offentlige virksomheders udbytte og udfordringer ved anvendelsen af it og digitalisering. Undersøgelsen er foretaget blandt de 1.000 største private virksomheder i Danmark, samtlige kommuner og regioner samt statslige virksomheder. Mere end 1.000 borgere har deltaget i borgerundersøgelsen. 

For at kunne tegne et fyldestgørende billede af både holdninger, udfordringer og tendenser er der skelnet mellem den offentlige og den private sektor i en hhv. dansk og engelsk rapport. Undersøgelsen er gennemført af Rambøll Management Consulting i samarbejde med DANSK IT.

Du kan læse meget mere om konklusionerne fra IT i praksis i den kommende tid her på www.dit.dk.

Hent IT i praksis 2018-19.

Get IT i practice 2018-19.


IT i praksis 2018-19

Nyhed - Mandag - d. 1-10-2018

IT i praksis 2018-2019 offentliggjort: Manglende kompetencer spænder ben for digitale ambitioner

Digitalisering er kommet øverst på agendaen i det offentlige Danmark. Selvom både forretningsansvarlige og it-ansvarlige har høje digitale ambitioner, er der dog en række barrierer, der bremser realiseringen af dem. Det er en af konklusionerne i dette års IT i praksis.

Indhold - Torsdag - d. 29-11-2018

SummIT - Den progressive it-organisation

SummIT er konferencen, hvor du får en dag pakket med både tekniske og strategiske emner og et indblik i, hvad der venter it-organisationen i 2019 og årene efter. Tag dine kolleger med, så I får skabt et fælles udgangspunkt for arbejdet med at designe fremtidens it-organisation.