Fokus på Distributed Ledger Technology på årets IT Jura-konference – se billederne

Konferencen IT Jura 2018 bød bl.a. på oplæg om Distributed Ledger Technology, Digitaliseringsstyrelsens arbejde med den nye Standardkontrakt for Outsourcet IT-drift (K04) og it-retslige nyhedsopdateringer.

Henrik Udsen, professor i IT ret ved Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet og medlem af Fagrådet for IT Jura styrede deltagerne gennem dagens program, som indtil frokosten omhandlede fire it-retslige opdateringsindlæg, hvor førende forskere og praktikere med ekspertise inden for immaterialret, persondataret, it-kontraktret og markedsføringsret gennemgik det seneste års udvikling.

DANSK IT IT JURA

Knud Wallberg, post.doc og ph.d. ved Københavns Universitet og Mette Lindskoug, advokat hos Kammeradvokaten præsenterede de seneste nyheder inden for immaterialret.

Herefter gav Henrik Udsen sammen med Anders Lotterup, chefkonsulent hos Justitsministeriet en gennemgang af nyhederne inden persondataret. Hvor de bl.a. gennemgik EU-Domstolens dom om delt dataansvar for Facebooks fansider samt gav en status på de verserende sager om Facebooks eventuelle overtrædelser af forordningen.


DANSK IT IT JURA

DANSK IT IT JURA

Nyheder inden for det it-kontraktret blev gennemgået af Henrik Udsen og Mads Nygaard Madsen, advokat hos Horten, som bl.a. gennemgik den nye version af D17 samt ny retspraksis om it-tvister.

Opdateringer inden for markedsføringsretten blev præsenteret af Jan Trzaskowski, professor og ph.d. ved CBS og Jane Frederikke Land, advokat hos Liga Advokatfirma. Oplægget omhandlede bl.a. datagrundlaget for markedsføring samt status for ePrivacy og brug af influencers og ansatte i digital markedsføring.

Dagens keynote speaker var britiske Toby Crick, partner hos Bristows LLP, som gav en introduktion til Distributed Ledger Technology (DLT).


DANSK IT IT JURA
Toby Crick gennemgår fordele og ulemper ved Distributed Ledger Technology, som bl.a. blockchain bygger på.


DANSK IT IT JURA

Anden halvdel af programmet var opdelt i fire sessioner fordelt på to spor.

På session 1 gennemgik Toby Crick hvilke spørgsmål man bør stille samt hvilke faldgruber, man bør styre udenom, hvis man vil indføre Distributed Ledger Technology i sin organisation eller rådgive kunder om teknologien.

Her nævnte han bl.a. ”smart contracts”, databeskyttelse, konkurrenceret, forbrugerbeskyttelsesloven, IP, og KYC, som områder man bør være opmærksom på ved anvendelse af DLT.

På session 2 gennemgik specialkonsulent hos Datatilsynet, Katrine Valbjørn Trebbien, hvordan Datatilsynet vil håndtere tilsyn i fremtiden.


DANSK IT IT JURA

Katrine Valbjørn Trebbien forklarer Datatilsynets tilsynsplan for resten af 2018, hvordan et planlagt tilsyn typisk forløber samt sanktioner efter forordningen.


DANSK IT IT JURA

Session 3 bød på baggrund og formål med K04. Her gennemgik chefkonsulent hos Digitaliseringsstyrelsen, Thomas Søderberg, og it-advokat hos Dahl Advokatfirma, Frederik Bruhn, erfaringer med myndighedernes outsourcede it-drift og høring om standardkontrakter, som blev startskuddet til udarbejdelsen af K04. Desuden gennemgik de de strategiske ambitioner med K04, arbejdsprocessen fra foranalyse til kontrakt i høring samt scope for K04.

På session 4 holdt advokat Christel Teglers fra Kromann Reumert oplægget Cybertrusler - overblik, risici, kontrakttemaer og erfaringer.

DANSK IT’s fagråd for IT Jura stod bag dagens program. Du finder alle talerne samt programmet her.

Hold øje med DANSK IT’s ugentlige nyhedsbrev. Her vil vi poste mere indhold fra konferencen, blockchain og meget mere. Du kan tilmelde dig her.