Nyt kapitel for den fællesoffentlige digitale arkitektur

Danske kommuner, regioner og statslige myndigheder skal fremover samarbejde digitalt ud fra FDA, Fællesoffentlig Digital Arkitektur. Det betyder også, at OIO-arkitekturen nu lever videre under FDA.

- Grundlæggende har vi et samarbejde om den fællesoffentlige digitale arkitektur, fordi vi gerne vil lave en sammenhængende, brugervenlig og effektiv digitalisering på tværs af staten, regionerne og kommunerne. 

Sådan beskriver Michael Bang Kjeldgaard, chefarkitekt for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi i Digitaliseringsstyrelsen, formålet med FDA. FDA står for Fællesoffentlig Digital Arkitektur og sætter rammerne for deling af data mellem danske myndigheder. 

- Hovedfokus er på data: Når tingene skal hænge sammen, skal data kunne flyde frit. Så det handler rigtig meget om interoperabilitet og sammenhæng. Det kan være i forbindelse med processer i en brugerrejse eller processer for nogle medarbejdere i forskellige offentlige enheder, forklarer Michael Bang Kjeldgaard til Dansk IT. 

Projekter lever ikke i en silo
Det er Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020, der har sat rammerne for den fællesoffentlige digitalisering. Sidste år udkom så Hvidbog om fællesoffentlig digital arkitektur, der fokuserer på rammerne for arkitekturarbejdet.

Michael Bang Kjeldgaard fortæller, at den seneste udvikling er, at Digitaliseringsstyrelsen her op til sommerferien sender et udkast til retningslinjer for dokumentation og formidling af arkitektur i digitaliseringsprojekter i offentlig kommentering. 

Hvidbogen kan ifølge Michael Bang Kjeldgaard betragtes som en hjørnesten i arkitekturarbejdet. Den indeholder blandt andet otte principper og under hvert princip et antal arkitekturregler.

- Vi har fokus på, hvilke produkter, der er vigtige, når man har et projekt, der ikke bare lever som en silo i sit eget hjørne af verden, men skal fungere i et samarbejde på tværs af offentlige myndigheder og anvendes af borgere og virksomheder. Der er en masse hensyn, der skal inddrages – og spørgsmålet er så, hvordan vi gør det.  

Vigtigt med tværgående brugerrejser
Med en fællesoffentlig digital arkitektur kan man blandt andet sikre, at man standardiserer ved at arbejde ud fra fælles arkitekturprincipper og retningslinjer, så data kan deles på tværs af myndigheder. 

- Vi bruger det blandt andet til tværgående brugerrejser: Det er eksempelvis en guide til, når man skal flytte, eller når man skal etablere en virksomhed. Det er konkrete projekter, der bygger på denne her arkitektur, fortæller chefarkitekt Michael Bang Kjeldgaard fra Digitaliseringsstyrelsen. 

Retningslinjerne, der nu sendes i offentlig kommentering, tager udgangspunkt i Hvidbog om fællesoffentlig digital arkitektur, og de beskriver, hvordan projekter bør gribes an, så man kan styre og kvalitetssikre dem bedst mulig.  

- Vi laver det med et mandat til projekterne i digitaliseringsstrategien, men alle kan anvende det, og der er også flere og flere, der melder ind, at de vil bruge FDA. Der er en bred opbakning til det i kommunerne, regionerne og staten.

Fra OIO til FDA: Det betyder det
Arbejdet med FDA skrider altså fremad, og det betyder også, at man i det offentlige skal til at vænne sig til, at OIO (Offentlig Information Online) nu hedder FDA (Fællesoffentlig Digital Arkitektur). 

- Vi har en retning, som der er bred opbakning til. FDA kommer grundlæggende til at erstatte alt det, der har været kendt under OIO-brandet, så det er ordet FDA, der nu svarer til OIO, siger Michael Bang Kjeldgaard og opsummerer, hvad der sker med den fællesoffentlige digitale arkitektur: 

- Vi skifter navn fra OIO til FDA. Samtidig trimmer vi indholdet, så vi fjerner alt det, der er blevet forældet eller bare ikke fungerer, og så bringer vi alt det gode videre. Og så arbejder vi med strukturen – eksempelvis i form af de otte principper i hvidbogen, som fx giver grund til at revidere arkitektureolen, så den bliver mere tidssvarende med bl.a. et større fokus på de juridiske og sikkerhedsmæssige aspekter af arkitekturen, fortæller Michael Bang Kjeldgaard til Dansk IT. 

Retningslinjerne sendes som sagt i offentlig kommentering her før sommerferien, og der er så mulighed for at komme med svar frem til midten af september.

Dokumenterne og yderligere information findes via dette link.   

 
Artikel - Torsdag - d. 26-11-2015

DANSK IT ARKITEKTUR CERTIFICERING™

Certificeringen tager afsæt i it-arkitektens rolle og kompetencer i henhold til TOGAF® og er tilpasset dansk OIO-kontekst og FDA - fra Foundation til Master målrettet it-arkitekter.