Dansk Metal og DANSK IT indgår nyt samarbejde: Målet er et ambitiøst kompetenceløft hos it-professionelle

Dansk Metals medlemmer kan fremover gratis blive medlem af DANSK IT og dermed få adgang til en lang række it-faglige arrangementer og uddannelsestilbud. Målet er at løfte kompetencerne hos eksempelvis it-supportere, datateknikere, kontorserviceteknikere og webintegratorer.

DANSK IT, der i dag har over 8.200 medlemmer, vil få en markant medlemsfremgang i den kommende tid. Det skyldes, at DANSK IT har indgået et tæt samarbejde med Dansk Metal, der blandt er fagforening for kundeservicemedarbejdere, multimedieanimatorer, it-supportere, datateknikere, kontorserviceteknikere og webintegratorer.

Aftalen betyder, at Dansk Metals medlemmer fremover som en del af deres medlemskab også kan blive medlem af DANSK IT. Dermed får de adgang til DANSK IT’s mange faglige tilbud – eksempelvis de gratis medlemsarrangementer, Meet & Inspire. Samtidig får de på lige fod med alle andre medlemmer af foreningen markante rabatter på kurser, certificeringer, netværk og konferencer under DANSK IT.   

Forbundsformand i Dansk Metal, Claus Jensen, siger om det nye samarbejde: 

- Det er et strategisk vigtigt samarbejde for os, fordi mange Metal-medlemmer arbejder med avanceret it i deres hverdag. Vi vil gerne bidrage til at styrke deres fag og deres mulighed for at holde sig i front med den seneste viden på deres felt og på området generelt. Det opnår vi til fulde med tilbuddet om gratis medlemskab af DANSK IT og de mange ekstra aktiviteter, der bliver målrettet Metal-medlemmerne.

Helt afgørende med fokus på kompetencer
Lisa Herold Ferbing, bestyrelsesformand i DANSK IT, understreger, at samarbejdet også indikerer, at både DANSK IT og Dansk Metal er meget bevidste om vigtigheden af at løfte kompetencerne inden for it og digitalisering på tværs af faggrupper. 

- Selv de, der ved allermest om it og arbejder professionelt med det, skal løbende have løftet og opdateret deres kompetencer. Derfor er det også yderst positivt, at Dansk Metal, der blandt andet er fagforening for it-supportere, datateknikere og multimedieanimatorer, går sammen med DANSK IT om at løfte medlemmernes kompetencer. 

- Når vi taler it-kompetencer, er det et fælles ansvar at sikre det nødvendige kompetenceløft. Her er fagforeningerne en vigtig part. Helt essentielt er det, at det er nemt at styrke sine kompetencer og holde sig ajour med viden, og det bliver det for Dansk Metals medlemmer med denne aftale, forklarer Lisa Herold Ferbing. 

Er allerede i gang med samarbejde
DANSK IT og Dansk Metal har over seks måneder kørt et pilotprojekt, hvor forskellige elementer af samarbejdet er blevet testet. 

- De erfaringer har allerede givet anledning til nye tiltag og forbedringer både i forhold til samarbejdet med Dansk Metal og de mange andre virksomhedsaftaler, DANSK IT har indgået. Helt konkret betyder samarbejdet med Dansk Metal eksempelvis, at vi i fremtiden kommer til at have langt flere arrangementer vest for Storebælt, forklarer Phillip Heller-Christensen, der er udviklingschef i DANSK IT og ansvarlig for virksomhedsaftalerne.   

Du kan læse mere om, hvad det nye samarbejde betyder for medlemmerne af Dansk Metal på fagforeningens hjemmeside

Om virksomhedsaftaler hos DANSK IT 
Dygtige medarbejdere er altafgørende for enhver virksomhed. Det gælder ikke mindst i en digital tidsalder, hvor it er nøglen til at styrke forretningen og konkurrenceevnen. Med en virksomhedsaftale hos DANSK IT får du adgang til viden og kompetenceudvikling på et højt fagligt niveau. Aftalen giver dig kontante fordele og nem adgang til at styrke både den enkelte medarbejder og virksomheden samlet set.
  
De rigtige kompetencer er det fundament, virksomhedens fremtid skal bygges på. Det gælder både de it-professionelle medarbejdere og alle de andre medarbejdere i organisationen, der arbejder digitalt. Samtidig er løbende kompetenceudvikling et vigtigt redskab til at tiltrække og fastholde medarbejdere. 

Mange virksomheder har erkendt, at udfordringen med at skaffe de dygtigste medarbejdere kan ende som en brændende platform. Erhvervsministeriet vurderer, at Danmark vil mangle 19.000 it-specialister i 2030. Den udfordring løser man ikke med et trylleslag, men som virksomhed kan man starte med at fokusere på sine egne medarbejdere og deres kompetencer. Virksomhedsaftalen hos DANSK IT gør arbejdet mere overskueligt og effektivt. 

DANSK IT er din samarbejdspartner
DANSK IT er en uafhængig nonprofit organisation. Vi har fokus på at styrke kompetenceniveauet i det digitale Danmark. Med over 8.200 medlemmer er DANSK IT Danmarks største it-faglige netværk. Her kan du sætte fokus på din karriere gennem kompetenceudvikling og deltagelse i DANSK IT’s mange aktiviteter. 

Virksomhedsaftalerne giver adgang til kompetenceudvikling i form af deltagelse i Meet & Inspire-møder, webinarer, netværk, kurser og konferencer i DANSK IT-regi på medlemsvilkår.

Kontakt DANSK IT 
Har du spørgsmål til DANSK IT’s virksomhedsaftaler, er du velkommen til at kontakte os. 
Kontakt udviklingschef Philip Heller på tlf. 3139 5300 eller send en mail til pc@dit.dk