Deltag i undersøgelse om åbne data fra kommunerne: Hvordan kan kommunale data anvendes?

Ny undersøgelse skal gøre kommunerne klogere på, hvilke kommunale data der kan være relevante for danske virksomheder. Deltag i undersøgelsen her - det tager kun 5 minutter.

Der er i Danmark et stigende fokus på at gøre offentlige data frit tilgængelige for erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og andre aktører. 

I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020 er der igangsat et initiativ, som har til formål at fremme udbredelsen og den erhvervsmæssige udnyttelse af åbne offentlige data.

I statsligt regi er der nogle omfattende initiativer i gang med fokus på fritstillelse af data, f.eks. Grunddataprogrammet og frikøb af DMI-data. Kommunerne har dog også mange datakilder med stort kommercielt og erhvervsmæssigt potentiale. En af udfordringerne for kommunerne er, at de mangler viden om, hvilke kommunale data, der kan være interesse i og efterspørgsel på. 

Der er i overvejende grad en villighed hos kommunerne til at fritstille data, men indsatsen prioriteres højere, hvis man ved, at data er efterspurgte, og hvilke data der er efterspurgte. En ny undersøgelse skal hjælpe med at afklare dette.

Ny undersøgelse af efterspørgslen på kommunale data
Som led i Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020 er der etableret et Partnerskab for Åbne Offentlige Data, som består af Erhvervsstyrelsen, KL, Danske Regioner og foreningen Open Data DK.

Partnerskabet for Åbne Offentlige Data har netop igangsat et projekt med hjælp fra virksomheden Seismonaut, hvor man fokuserer på at afdække dataaftageres interesse i og efterspørgsel på kommunale data. Projektet åbner op for at skabe en dialog mellem virksomheder og kommuner og skal ses som første skridt i en proces mod at skabe bedre dialog og mere indsigt imellem kommunale dataejere og virksomheder.

Som et led i projektet gennemføres en spørgeskemaundersøgelse, som for det første har til formål at gøre kommunerne klogere på, hvilke kommunale data der kan være relevante for danske virksomheder. Målet er samtidig at identificere danske virksomheder, som kan være interesserede i at deltage i et pilotforløb, hvor de kommer helt tæt på kommunerne og får mulighed for at afprøve data fra kommunerne, som endnu ikke er frit tilgængelige, og som kan være relevante for virksomhedens produkter, services eller drift.

Deltag i undersøgelsen
Det tager omkring 5 minutter at besvare spørgeskemaet, som hovedsageligt gennemføres ved afkrydsninger. Besvarelserne behandles anonymt og vil ikke blive videregivet. Alle svar opbevares kun, så længe de er relevante for undersøgelsen.

Du kan deltage i undersøgelsen her: www.bit.ly/åbnekommunaledata