PFA får it-pris for at skabe beslutningsdygtige medarbejdere

Enterprisearkitekterne i PFA har udviklet en styringsramme, der gør det muligt for ledere og medarbejdere at se og forstå deres egen rolle og bidrag til organisationens samlede strategi-implementering. Resultatet er mere beslutningsdygtige medarbejdere. Det bliver nu belønnet med DANSK IT’s EA-pris 2015.

- PFA’s EA-arbejde er på forbilledlig vis udviklet med fokus på at skabe forretningsforståelse og sammenhæng til it-ydelser i et sprog og med et indhold, som kan kommunikeres og anvendes i en åben dialog mellem forretningen og it, siger Jan Staack, formand, DANSK IT’s fagråd Business & IT Alignment

Det er utraditionelle redskaber som tegneserier, jeopardy-spil, plancher, internetartikler og et mobilt showroom som EA-arkitekterne har taget i anvendelse for at klæde ledere og medarbejdere på til at se og forstå deres egen rolle og biddrag til den samlede strategi for organisationen.

PFA’s har blandt andet udviklet forretningsmålbilleder i form af tegneserier, der viser hvordan fremtiden ser ud for centrale arbejdsopgaver, når strategien er indfriet, og billeder, som viser, hvordan situationen ser ud i dag.

Tegneserierne er desuden visuelt forbundet med andre målbilleder, så man kan se hvordan de konkrete arbejdsopgaver realiseres af forretningsprocesser, principper og it-systemlandskab.

- EA-arbejdet har skabt grundlaget for, at PFA får fuld gennemsigtighed omkring de beslutninger, der træffes, hvilket styrker dialogen om forandringer på tværs, forklarer Elizabeth Strand, PFA. Og det er et stort skridt i vores rejse til at få alle til at arbejde i en fælles retning på tværs af forretning og it, ligesom de visuelle arbejdsredskaber har gjort vores medarbejdere og ledere mere beslutningsdygtige, supplerer Kasper Randrup, PFA.

- Det er ofte en stor mundfuld for en medarbejder at skulle genkende sin egen rolle i og bidrag til en forretningsstrategi og it-arkitekttur. Og derfor er det da også imponerende, at PFA har formået, at udvikle en EA-styringsramme, der gør det muligt at vise komplekse og abstrakte sammenhænge på en måde, så medarbejdere hurtigt kan sætte sig ind i hele PFA’s strategi og målarkitektur, slutter Jan Staack.