Kampen for bedre statslige it-projekter er ikke slut - selvom den begynder at virke

DANSK IT glæder sig over, at trods en verserende sag om et skrottet it-system i Skat, går det over en bred kam i den rigtige retning med de igangværende statslige it-projekter, som det fremgår af den netop offentliggjorte statusrapport fra Statens it-projektråd. Der er dog skyer i horisonten, vurderer DANSK IT.

I statusrapporten kan man læse, at ud af 24 statslige it-projekter er der uddelt 19 grønne trafiklys, fire gule og et enkelt projekt er ikke blevet statusrapporteret. Der er hermed i år ikke blevet uddelt nogle røde trafiklys. De aktuelle sager om PRO-ASK fra Arbejdsskadestyrelsen og EFI fra SKAT indgår ikke i projektrådets risikovurdering, da de blev i gang sat, før projektrådet blev nedsat.

- Det er glædeligt, at det går i den rigtige retning med de aktuelle 24 statslige it-projekter. Men som rapporten også påpeger, vil man fremover se større og mere komplekse projekter. Og det kan vise sig at blive en stor mundfuld, fortæller Ejvind Jørgensen, formand for DANSK IT’s udvalg for it i den offentlige sektor. Det er især i forhold til at skulle digitalisere komplicerede sagsgange, som bygger på ligeså komplicerede love og regler, at DANSK IT ser udfordringer.

- Vi har noteret os, at skatteminister Karsten Lauritzen (V) for nylig har slået til lyd for, at skattelovgivningen skal forenkles, så den lettere kan understøttes af it, og at han fik følgeskab og opbakning fra flere sider i folketinget. Det er bestemt et skridt i den rigtige retning, men også et skridt, der bør tages på en lang række andre områder, hvis den offentlige sektor skal udvikle sig mod en skandalefri fremtid

- og mod en fremtid, hvor den offentlige sektor kan favne nye digitale forretningsmodeller, siger Ejvind Jørgensen. I rapporten IT i praksis 2015® fra Rambøll og DANSK IT efterlyser 79 procent af de statslige it-ansvarlige en ny tilgang til, hvordan lovgivning udvikles, så de digitale muligheder bringes mere offensivt i spil.

- De statslige virksomheders ønske om en ny lovgivningsmodel tyder på, at digitaliseringen begynder at være nået så langt, at det ikke kun handler om serviceeftersyn og tilpasninger af lovgivningen, men at måden, lovgivning bliver til på, også må ses med nye briller. Det handler desuden også om måden, hvormed man organiserer det. Der er flere eksempler på, hvordan fx it- og forretningsudviklere placeres sammen med jurister, så lovgivning og digitalisering i højere grad tænkes sammen, forklarer Ejvind Jørgensen, og fortsætter.

- Det bakkes op af kommunerne, hvor næsten ni ud af ti af de it-ansvarlige fortæller, at regelforenkling og deregulering vil kunne bidrage til at fremme digitaliseringen og skabe øget værdi.

- Den offentlige sektor kommer til at stå over for præcis de samme udfordringer som den private sektor, hvor forretningsmodeller i flere og flere sektor eroderer som følge af digitaliseringen. Lovgivning og lovgivningsprocessen er i den forbindelse heller ikke hellig ko. Den vil og skal påvirkes, hvis vi vil udnytte de digitale kræfter til at skabe effektiv, serviceorienteret og moderne offentlig sektor. Og den omstilling kan den næppe foretage, med mindre der er politisk vilje til at ændre selve lovgivningsprocessen, så lovgivningen bliver digitalt parat på relevante områder, slutter Ejvind Jørgensen.

It-projektrådets statusrapport 1. halvår 2015 kan læses her