Lean er lig med bedre lønsomhed

Lean er lig med bedre lønsomhed. Ifølge Reni Friis, Bluehat, kan Lean potentielt forbedre bundlinjen i mange organisationer med 20-30 pct. Men der er bare ikke ret mange it-organisationer, der er gået helhjertet ind i Lean. En kendsgerning Reni Friis gerne ser ændret.

Temaet på efterårets konference, som DANSK IT og itSMF holder i fællesskab i slutningen af oktober, hedder ”Transforming IT”. Reni Friis, Bluehat, kommer og fortæller om, hvordan danske organisationer gennem Lean kan få en bedre bundlinje på mellem 20 og 30 pct. ved at finde og løse et problem ad gangen. Hun ser et paradoks i, at Lean har gået sin sejrsgang verden over i produktions- og serviceorganisationer. Alle store produktionsorganisationer har brugt Lean med succes i årtier, og det samme gør sig gældende i banker, forsikrings- og pensionsselskaber. Og sygehuse er også begyndt at på Lean. Men kun meget få it-organisationer har anvendt Lean – og holdt fast i det – og kun få af dem har implementeret det som en del af kulturen, og ikke bare de tools og metoder, der følger med. - It-medarbejdere får lov til at arbejde for sig selv og som de selv ønsker det. It-direktørerne – eller deres ledere – kender ikke disse arbejdsgange og har ikke indsigt i opgaverne. Det er rimelig utilgængelig information. Ofte er der en masse uhensigtsmæssighederne i processerne i form af spildtid for den enkelte medarbejder, siger Reni Friis. Spildtid kan opstå, når de udfører deres arbejde, eller gennem processen i form af fejl, misforståelser, ventetider, flaskehalse mv. Det kan være svært at se disse ting, med mindre man zoomer specifikt ind på det. - Det handler ikke om, at medarbejderne skal til at løbe hurtigere og at de ikke gør det godt nok. I langt de fleste tilfælde er det mere et spørgsmål om, at få koordineret indsatserne på tværs af processen, så produktet løber hurtigere igennem med færre fejl. Det er ikke sjældent, at det kun er 10-20 pct. af produkterne i en proces, som løber igennem uden fejl og misforståelser. Et helt vildt tal. Men det kan der heldigvis gøres noget ved. - Lean handler om at tilrettelægge arbejdet effektivt – helt ned i maven – og sikre leveringstider og kvalitet. Jeg håber, at også it branchen kan drage nytte af at bruge Lean. Lean er ikke et spørgsmål om, at folk skal arbejde hurtigere, det handler om kvalitet og træfsikkerhed, siger Reni Friis.

Service Management med Lean

Service Management skal have Lean med. Fordi det giver god effekt og værdi! - Lederne skal have et andet ansvar. De skal forstå, hvordan ”produktionsmaskinen” i en organisation reelt kører og hvad den består af. Det er teamledernes opgave at være tæt på arbejdet i deres teams, så de kan have fokus på at fjerne barrierer for medarbejderne i form af manglende information, brugere der ikke vender tilbage,”siger Reni Friis. - Masser af organisationer implementerer ITIL i håb om, at der kommer styr på processerne. At organisationen bliver mere effektiv og mere kundevendt. Men det har vist sig ikke at holde. Til gengæld vil ITIL være et godt fundament for Lean, ifølge Reni Friis. Reni holder indlæg på konferencen om, hvordan man kan bruge Lean til at fjerne et problem ad gangen. Bio: Reni Friis, BlueHat har en uddannelse som cand.merc.(dat), og arbejdet i IT branchen i godt 15 år, og har i de sidste 10 år især beskæftiget sig med processer og Lean. Reni har været en drivkraft bag konverteringen af Lean produktionsmetoder til Lean som redskab i it-domænet, og hun har løst Lean-opgaver inden for it-domænet i flere store danske offentlige og private organisationer.