Governance skal ned på jorden

Governance kan virke højtflyvende og abstrakt. Danskeren Christian F. Nissen, CFN People, vil med egne ord forsøge at få det bragt ned på jorden. Helt banalt handler det om retning, rammer og ledelse.

Temaet på efterårets konference, som DANSK IT og itSMF afholder i fællesskab, hedder ”Transforming IT”. 
Christian F. Nissen holder sit governance foredrag som det allersidste indlæg i programmet. Mange vil nok hævde, det er modigt gjort, da governance måske ikke er det emne, der trækker flest klapsalver. Det ændrer bare ikke ved, at retning, rammer og ledelse er en forudsætning for at få it og service management til at virke i hverdagen.

Derfor vil Christian F. Nissen komme med ”10 trin på vejen til it-governance”, som deltagerne kan tage med hjem fra konferencen.

- Digitaliseringen i virksomheder og offentlige organisationer bliver ikke effektiv uden aftalt governance. Governance er at styre tingene inden for aftalte rammer og i den rigtige retning. Derfor er det vigtigt at aftale de rammer og vilkår, som styringen skal ske efter, ellers kommer det ikke til at virke i praksis, siger Christian F. Nissen.

- Governance er i virkeligheden temmelig banalt. Men sådan er det jo ofte med de ting, der virker i hverdagen. Men det er afgørende at forstå og erkende, at uden en fastlagt governance, uden en beslutningsstruktur, vil dit forretningsprojekt bare ikke lykkes. Så samtidig med at governance lider under et dårligt omdømme, fordi det er blevet gjort abstrakt, er det noget af det mest grundlæggende at få på plads, inden du starter it-projekter, inden du transformerer it, inden du outsourcer din drift, eller inden du giver dig i kast med service management. Det handler om at styre det, der skal styres, siger Christian F. Nissen.

Et af de store temaer på årets konference er Service Integration and Management (SIAM). Virksomheder med hundredevis af leverandører og it-services har i endnu højere grad end tidligere brug for solid governance for at lede og styre processer, systemer og mennesker. 

Et andet spændende tema på konferencen ser ud til at blive spændingen mellem produktionsmetoder og industritænkning (som det kommer til udtryk i Lean eller DevOps) på den ene side og individuel opfindsomhed og organismetænkning på den anden side. I sidste ende er det en governance-beslutning, hvilken balance, man ønsker mellem disse paradigmer.

It governance kræver et tæt samspil mellem virksomhedens forretningsledelse og it-ledelse. For at sikre at virksomhedens it-systemer understøtter forretningen og bidrager til at udvikle den, er governance grundlaget for at styre i alle led. Fra topledelsens strategi, til implementering af it-systemer og til styring af de processer, der skal sikre, at en service bliver leveret til organisationen.

- Uanset, hvordan man arbejder med service management, er resultatet afhængigt af, at der er udstukket en klar retning, og at der er fastlagt veldefinerede rammer. Om det er de ”hårde” discipliner i service management – som Configuration Management, Change Management eller Capacity Management eller om det er de ”bløde” discipliner, som handler om mennesker, samarbejde, ledelse og servicekultur kræver det, at der er et governance-fundament. Det er grundlaget for de rammer, strukturer og beslutninger, der ligger bag en hvilken som helst investering, siger Christian F. Nissen.

Meget lidt praksis

Der bliver talt og skrevet meget om governance. Men når Christian F. Nissen mener, at governance er højtflyvende og abstrakt, hænger det sammen med, at der i virkelighedens verden findes meget lidt beskrivelse af, hvordan man gør i praksis.

- Få governance ned på jorden. Det handler om, hvordan bestyrelsen udstikker retning for ledelsen i en virksomhed. Det handler om ledelsens måde at styre it-afdelingen. Det handler om it-chefens måde at sætte rammer for service management. Og så videre. På konferencen vil jeg præsentere ti konkrete værktøjer som kan bruges i dette arbejde, siger Christian F. Nissen.

- Det drejer sig blandt andet om beslutningsmodeller, målstyring, kontroller, organisation, porteføljestyringsprincipper, aftalestrukturer og økonomimodeller. Alt sammen konkrete håndtag, som kan bruges til at udstikke retning, fastlægge rammer og lede organisationen, slutter Christian F. Nissen.      

BIO

Christian er Fellow ved instituttet for Professional Recognition for IT Service Management (FSM), modtager af guldmedalje fra Københavns Universitet, modtager af DANSK IT’s ildsjælspris 2015, Certified in Governance of Enterprise IT (CGEIT), Certified Information Security Manager (CISM), certificeret i alle ITIL kurser, Danmarks pt. eneste ITIL Master og akkrediteret ITIL underviser, certificeret ISO/IEC 20000 konsulent, COBIT certificeret og akkrediteret underviser, TIPA Lead Assessor og underviser, TOGAF 9 certificeret, PRINCE2 certificeret, Datanom samt HD i organisation.

IT Service Management 2015 – Transforming IT

Konferencen IT Service Management 2015 – Transforming IT afholdes den 28. og 29. oktober i Roskilde. Du kan nå at tilmelde dig til en reduceret pris frem til 16. september.

Christian F. Nissen er blandt talerne på efterårets store IT Service Management-konference 

Christian F. Nissen
er blandt talerne på efter-
årets store IT Service 
Management-konference