IT i praksis 2015: Kommunerne frygter borgerne vender ryggen til velfærdsteknologi

Kommunerne frygter, at borgerne og især ældre ikke vil acceptere at skulle anvende den velfærdsteknologi, som det offentlige ellers investerer massivt i, viser ny undersøgelse fra Rambøll og DANSK IT.

Manglende accept af velfærdsteknologien blandt borgere er den største barriere for at realisere potentialet ved velfærdsteknologi.

Det fortæller 58 pct. af de kommunale it- og digitaliseringsansvarlige i den nye undersøgelse IT i praksis® 2015, som Rambøll og DANSK IT står bag. På andenpladsen kommer medarbejdernes manglende accept, som 53 pct. af cheferne peger på.

- Hvis de største barrierer er borgernes og medarbejdernes accept af velfærdsteknologien, hvorfor tror man i kommunerne så ikke mere på, at netop involvering af disse grupper er nøglen til succesfuld implementering af nye løsninger? Spørger Kristian Vengsgaard, Senior Market Manager i Rambøll. Han fremhæver, at det at inddrage brugerne og borgerne i udviklingen er nede på en tredjesidste plads over områder, hvor der vil blive lagt et særligt fokus i det kommende år for at udnytte mulighederne i velfærdsteknologi.

Kun 42 pct. af kommunerne prioriterer at inddrage borgerne i udvikling og valg af velfærdsteknologi.

Velfærdsteknologi deler vandene

Spørger man borgerne selv, er de delte om, hvorvidt det er en god ide, at det offentlige anvender velfærdsteknologi i forbindelse med personlig pleje og omsorg.

45 pct. er helt eller delvist enige i, at det er acceptabelt at anvende velfærdsteknologi til personlig pleje og omsorg. 38 pct. er helt eller delvist uenige. Hermed er gruppen af danskere, der ikke har taget stilling til velfærdsteknologi i løbet af blot et år, skrumpet ind fra 30 pct. til 17 pct.

- Danskerne er delte på spørgsmålet, om hvorvidt velfærdsteknologi er en god ide eller ikke. Enten er man for eller imod. Derfor står det offentlige over for en kæmpe opgave med at sikre, at også de skeptiske borgere kommer til at opleve, at velfærdsteknologi er for dem. Heldvis er det offentlige bevidste om modstanden. Uheldigvis ser det offentlige ikke ud til at være indstillet på at prioritere borgerinddragelse særligt højt, selvom erfaringerne viser, at borgere, der får mulighed for at stifte bekendtskab med velfærdsteknologi, generelt er positive, slutter Mikael Munck, næstformand, DANSK IT.

Læs Rambøll og DANSK IT’s pressemeddelelse med de vigtigste historier fra årets IT i praksis