Der overfokuseres på teknologien i sundhedsvæsenet

Sundhedsvæsenet investerer massivt i ny teknologi, men glemmer at investere i det personale, der skal anvende teknologien, advarer Troels Andersen, der er nyvalgt formand for DANSK IT’s udvalg for sundheds it.

En række teknologier er gennem de seneste år modnet i en grad, så både hospitaler og resten af sundhedsvæsenet har fået nye muligheder for at udvikle og styrke centrale kliniske arbejdsprocesser og behandlingsforløb såvel som relationen mellem patient og læge.

Det giver sig blandt udslag i, at telemedicinske løsninger, elektroniske patientjournaler, online lægekonsultationer og meget mere bliver en del af behandlingen. Men den megen fokus på at afsøge alle teknologiske muligheder følges langt fra altid af et lige så stålsat fokus på at sikre opbakning og engagement fra sundhedspersonalet, når det gælder anvendelsen af de nye teknologier.

- Hidtil har der i et vist omfang været tendens til at overfokusere på de teknologiske muligheder fulgt af en forventning om, at det sundhedsfaglige personale i lyset af de åbenbare økonomiske og kvalitative gevinster mere eller mindre af sig selv ville tage de nye redskaber til sig, hvis bare der blev truffet en central beslutning, siger Troels Andersen, formand for DANSK IT’s udvalg for sundheds it.

Det gør personalet dog langt fra altid – og det er der mange årsager til.

- For nogle handler det om, at de teknologiske muligheder for at omlægge konkrete behandlingsforløb udfordrer grundlæggende elementer i den lægefaglige opfattelse af relationen mellem læge og patient eller simpelthen, at den kliniske nytænkning kommer fra en konkurrerende afdeling. For andre kan det være et spørgsmål om, at der mangler ressourcer og overskud til at engagere sig i fundamentale omlægninger af en daglig drift, som i forvejen kører stramt tilrettelagt i et højt tempo. Endelig oplever noget sundhedsfagligt personale, at de ikke er rustet kompetencemæssigt til den fortsatte teknologiske udvikling af deres arbejdsopgaver, lyder det fra Trols Andersen.

Han påpeger, at sundhedsvæsenet står over for en stor opgave med at finde en balance mellem innovation og ensretning.

- Vi står over for - eller midt i - udbredelsen af flere teknologier til hele - eller store dele af - sundhedsvæsenet. Indførelsen af Sundhedsplatformen i de to sjællandske regioner er et eksempel. En række af de telemedicinske forsøg et andet. Den afgørende udfordring bliver at få hele sundhedsvæsenet - tusindvis af medarbejdere på tværs af afdelinger, hospitaler og sektorer - engageret i en udvikling, hvor alle marcherer i samme retning uden, at man af den grund kvæler den innovation og nytænkning, de kliniske praktikere helt naturligt kan bidrage med, fortæller Troels Andersen.

Spørgsmålet om, hvordan Danmark bedst skaber konkrete resultater og sikrer sammenhæng mellem centrale beslutninger og lokal innovation i udbredelsen af sundheds-it, bliver en af de væsentlige ledetråde for arbejdet i DANSK IT’s udvalg for sundheds-it i den kommende periode.

Læs her pressemeddelelse