Årets datalogispeciale løser teoretisk problem

Eva Rotenberg har vundet prisen for bedste datalogispeciale for udvikling af en ny datastruktur, der blandt andet kan gøre det nemmere at designe chips.

Dansk selskab for datalogi og DANSK IT har netop kåret årets datalogispeciale 2014. Prisen gik til Eva Rotenberg, der har udviklet en ny datastruktur til ”at vedligeholde en indlejring af en planar graf under kant-indsættelser og –sletninger”, som det beskrives i prisindstillingen.

Specialets fokus er først og fremmest teoretisk, men resultaterne vil også kunne anvendes i forbindelse med blandt andet chipdesign, hvor man netop arbejder med plane grafer, kantindsættelser og sletninger. Et arbejde, der kan bliver meget lettere med den nye datastruktur.

Strukturen bryder nemlig med nogle af de begrænsninger, som datastrukturer hidtil har været underlagt, hvilket potentielt kan give designerne langt flere muligheder.

Nærmere bestemt tillader datastrukturen brugeren at ændre, hvordan grafen tegnes i planen ved en operation, som svarer til at klippe en delgraf ud, vende den på hovedet og klistre den ind igen.

Andre forskere inden for feltet har allerede anerkendt en videreudvikling af Evas Rotenbergs resultater, som hun siden har opnået i samarbejde med kollegaen Jacob Holm.

Eva Rotenberg er i dag Ph.d. stipendiat ved Datalogisk Institut, Københavns Universitet.

Prisen blev vundet i tæt konkurrence med tre andre datalogispecialer.

Læs her specialet (eksternt link)