På valg til bestyrelsen - Generalforsamling i DANSK IT 2015

Generalforsamling i DANSK IT 2015, torsdag den 28. maj. Følgende kandidater til de ledige pladser foreslås af bestyrelsen.

Carsten Nørgaard og Annette Ibsen er på valg, og er villige til at modtage genvalg. Martin Simonsen ønsker ikke at genopstille. Mikkel Hemmingsen udtrådte af bestyrelsen i foreningsåret.

Som nye medlemmer foreslår bestyrelsen Michael Ørnø, direktør, Statens It og Mikael Munck, Global head of Technology, Saxo Bank.

Antallet af bestyrelsesmedlemmer vil med denne sammensætning være 9.

Kandidat til bestyrelsen (nyvalg)

Michael Ørnø, direktør for Statens It. Michael har en HD-O og har i de seneste 25 år arbejdet med udvikling, drift, servicemanagement og teknologi i store virksomheder som PBS, Scandinavian Airlines Data, CSC, Post Danmark/Post Nord og aktuelt i Statens It.

Michael har været medlem af DANSK IT siden 90’erne og er formand for fagrådet IT drift og service. I regi af fagrådet arbejdes der med de barrierer, som modarbejder optimal udnyttelse af informationsteknologiens potentialer, samt ”lastest and greatest” inden for området. Fagrådet er også aktivt i forhold til konferencer og netværk i DANSK IT.

Michael har igennem sit virke været interesseret i at få samspillet mellem teknologi, forretning og ledelse til at fungere. Studietiden på Datalogisk Institut og stor praktisk teknisk erfaring, har skabt et udgangspunkt for ambitionen om, at gøre IT værdiskabende og relevant. Bagatellisering af vilkårene i ”maskinrummet” fører sjældent til større succeser. Tilsvarende er det aldrig helt vellykket, når kursen fastlægges dernede. Balance og godt samspil er altafgørende for varig succes.

Michael mener, at IT har store uforløste potentialer i Danmark. DANSK IT skal være en drivkraft for erfaringsudveksling, kompetenceløft og professionalisering, for derigennem at bidrage til at realisere dette potentiale. Det er ligeledes vigtigt, at DANSK IT arbejder for at gøre det attraktivt og spændende at arbejde med IT, så vi som samfund kan maksimere udbyttet af de teknologiske muligheder.

Kandidat til bestyrelsen (nyvalg)

Mikael Munck er global direktør for Saxo Banks afdeling for teknologi og operations, der samler it, produkter og platforme samt driftsfunktioner og omfatter 800 personer.

Mikael Munck kom til Saxo Bank i 2009, da banken købte it-virksomheden Initto, hvor Mikael Munck var administrerende direktør og medstifter. Tidligere har han været administrerende direktør i Aloc Bonnier og direktør i SunGard. Mikael Munck er uddannet fra CBS, Stanford Business School, INSEAD og London Business School og blev i 2012 kåret til Årets CIO af Computerworld, IDC, SAS Institute og DANSK IT.

Mikael Munck vil i bestyrelsen bidrage med sin store viden om it i den finansielle sektor og inden for forretningsforståelse og trends i udviklingen af (it) samfundet - både i det professionelle niveau og på bruger niveau.

Kandidat til bestyrelsen (genopstiller)

Annette Ibsen er Managing Director i Futurum IT.

Annette Ibsen har siden 2010 været næstformand i DANSK IT. Her har hun blandt andet fokus på at gøre foreningen endnu mere attraktiv for eksisterende og nye medlemmer.

Til daglig er Annette Ibsen Managing Director i Futurum IT, hvor hun bl.a. arbejder med Forretningsprocesser (BPM) og Mobility.

Tidligere har hun været Global Alliance Manager i Tieto, hvor hun blandt andet er ansvarlig for udviklingen af Tietos partnerskaber med teknologi leverandører.

Gennem sin lange karriere har Annette blandt andet arbejdet som udvikler, it-arkitekt, projektleder proces/kvalitets direktør og som linje leder for projektafdelingen.

Kandidat til bestyrelsen (genopstiller)

Carsten Nørgaard, CIO, VP SECURITIES.

Carsten Nørgaard har siden 2013 været formand for DANSK IT, hvor han især har arbejdet for at sikre, at DANSK IT forsat spiller en væsentlig rolle, når det gælder om at give medlemmerne attraktive tilbud med tungt fagligt indhold. Desuden har Carsten fokus på at sikre understøttelsen af det store arbejde, der udføres i fagråd og udvalg samt på, at foreningen deltager i den offentlige debat og har politiske initiativer. Carsten Nørgaard er CIO i VP SECURITIES, hvor han har ansvar for drift og udvikling af it-systemer.

Carsten Nørgaard er uddannet Civilingeniør fra DTU og har haft et karriereforløb i den finansielle sektor, hvor han tidligere været afdelingschef i BG Bank/Real Danmark og underdirektør i Nykredit A/S. IT i VP tager udgangspunkt i egenudviklede systemer, der kombineres med eksterne samarbejder og sourcing kontrakter. Der er stort fokus på sikkerhed og stabilitet i alle aspekter.