Video: Vi bliver løbet over ende af kompleksitet

Vi er ved at blive løbet over ende af kompleksitet. Hverken borgerne eller systemet kan overskue, hvad de sidder med, og det er her det digitale skal hjælpe os, lød det fra it-ordfører Karin Gaardsted (S) på DANSK IT’s velbesøgte Danmark 3.0-debatmøde i sidste uge.

Mødet var det første af en række, der skal kaste lys over, hvilke muligheder og problemstillinger, der ligger i den digitale verden, og som en ny digitaliseringsstrategi skal gribe.

Video

Blandt debattørerne var der enighed om, at der er et stort behov for, at man anvender digitaliseringen til at komme meget mere i øjenhøjde med borgerne.

En af udfordringerne er dog, at man har digitaliseret mange løsninger, som er baseret på gammel lovgivning, fortalte Lilian Mogensen, der er direktør i udbetaling Danmark.

Lav skidtet om, når det er noget møg

Peter Pietras, adm. direktør i Odense Kommune anbefalede en radikal anderledes tilgang til hele lovgivningsarbejdet, så den kommer i trit med den digitale virkelighed.

- Man bør lave lovgivningen i cirkulærer, så man kan lave skidtet om, når man opdager, at det er noget møg. Og det opdager man et halvt år efter. Det er svært som embedsmand at komme og sige, at man skal sætte hele lovgivningsprocessen i gang igen. Så lader man det hellere lige ligge. Derfor bliver der nødt til at være noget iterativ proces ind over selve lovgivningen, lød det.

Man kan som minister ikke sige maskinen har talt

Også muligheden for at lave mere objektiv sagsbehandling, blev debatteret. Og selvom muligheden for hurtigere og mindre ressourcekrævende afgørelser umiddelbart fandt genklang hos Michael Aastrup Jensen (V) gjorde han også opmærksom på, at den politiske virkelighed ikke altid er til det.

- Objektiv sagsbehandling kan spare tons af kroner, tid og alt muligt andet. Men vi lever også i en virkelighed, hvor der lige pludselig står et kamerahold og en familie på syv, der er kommet i klemme i et fælt computersystem og spørger, hvad man som borgmester eller minister synes. Her kan man ikke sige maskinen har talt, sådan er virkeligheden ikke.

Se også præsentationerne fra debatmødet:

Introduktion - Lovgivningsprocessen i d-land 
v/ Ejvind Jørgensen, formand for DANSK IT's Danmark 3.0 projekt

Ny lovgivning i d-land 
v/ Peter Pietras, adm. direktør Odense Kommune

Digitalisering og regelforenkling i ATP 
v/ Lilian Mogensen, direktør i udbetaling Danmark