Højere bøder og et styrket Datatilsyn er nødvendige onder

I alle mulige andre sammenhænge bruger man kontrol og bøder til at regulere uhensigtsmæssig adfærd. Derfor er det kun naturligt, når folketingets Retsudvalg i sin beretning om datasikkerhed anbefaler højere bøder til virksomheder for datasjusk, og at Datatilsynet bliver styrket.

Folketingets Retsudvalg har netop afgivet sin beretning om, hvordan datasikkerheden i Danmark kan blive styrket.

DANSK IT hilser det blandt andet velkomment, at man fra politisk hold nu ser ud til at være indstillet på at tilføre flere ressourcer til Datatilsynet. Datatilsynet har i dag reelt ikke mulighed for at tage sager op af egen drift, ligesom de bøder man hidtil har udskrevet har været af symbolsk karakter – 25.000 kroner har været den største bøde.

Hermed har man i mange år forsømt at anvende den sanktionerende del af paletten til at hæve it-sikkerheden omkring myndigheder og virksomheders håndtering af personfølsomme data.

DANSK IT hæfter sig også positivt ved anbefalingen om, at ”borgerne bør kunne få oplyst, hvilke data, der er registeret om dem, hvorfor data registreres, hvem der har adgang til disse data, hvem der har anvendt adgangen, og hvad data bliver brugt til”.

Indsigt i egne data er centralt for, at der er sikkerhed og tillid til, at data håndteres fornuftigt, mener DANSK IT og anbefaler, at man gør det til et grundlæggende princip, at man opbygger sikkerhed omkring transparente it-systemer og dermed retten og muligheden for selvindsigt. Dermed kan borgeren får bedre mulighed for at kontrollere, at ”systemet” ikke misbruger sin magt.

Arbejdsgruppen under Retsudvalget anbefaler også privacy by design bliver indført som et krav til samtlige leverandører af offentlige it og digitaliseringsløsninger. DANSK IT er overbevist om, at det offentlige hermed ikke bare kan højne sikkerheden, men også være med til at stimulere et dansk marked for produkter med indbygget it-sikkerhed. Et marked, der har gode eksportmuligheder.

Retsudvalgets Beretning om datasikkerhed kan læses her (eksternt link)