4 huskeregler til god kravhåndtering

Kravhåndtering er en væsentlig disciplin at holde fokus på, hvis man gerne vil have succes i sit projekt. Projekter er komplekse, fordi de involverer mennesker med forskellige syn, holdninger og erfaringer. Her får du et par huskeregler, der kan hjælpe dig med at huske at vælge og anvende de mest hensigtsmæssige teknikker og metoder.

Diversitet og flertydighed frem for ensartethed og enkelthed

Alle, der arbejder med kravhåndtering, må være opmærksomme på, at kravspecifikationer fremstår så ensartede og enkle som muligt. Det fremmer genkendelighed og læselighed. Men kravspecifikationen repræsenterer på den anden side en kompleksitet, der meget sjældent lader sig beskrive og indfange på en enkel eller ensartet måde.

Diversitet og flertydighed er et vilkår i menneskelig kommunikation, og dermed også i vores virksomhedsudvikling. Derfor er det afgørende, at den kravproces, der skaber kravspecifikationen over tid, gør det med respekt for de mange synspunkter og forståelser, der er i spil i projektet. Ellers er der stor risiko for at misforståelser ikke opdages og håndteres i tide med forsinkelser og fordyrelser til følge.

Vælg derfor teknikker og kravbeskrivelsesformer, der ikke er mere enkle, end at de også tillader og kan håndtere flertydighed.

Værdi- og meningsskabelse frem for dokument og kontrakt

Kravprocessens templates og dokumenter er værdifulde, fordi de hjælper os med at huske på alle de detaljer og vinkler, der også skal med i en komplet kravspecifikation. Men de hjælper os kun, hvis vi først og fremmest holder fokus på, at alle krav skal medvirke til at skabe værdi for organisationen, og at forståelsen af værdien ikke er entydig og udvikler sig over tid.

Hold fokus på den værdi, som kravene skal tilføre og accepter, at forståelsen af værdien udvikler sig med projektet.

Involvering og samskabelse frem for forklaring

At fastholde fokus på værdiskabelse kræver mere end at forklare projektdeltagere, hvad projektet går ud på. Det er afgørende, at alle interessenter løbende bliver passende involveret, og at alle betydende vinkler og holdninger bliver repræsenteret og kan få lov til at påvirke projektet på et tidspunkt, hvor de kan indarbejdes i projektet og endnu ikke udgør en risiko.

Involver projektets interessenter og lad dem lytte til hinanden, så forskellige perspektiver tidligt vurderes og afprøves.

Kommunikation frem for information

Kortfattede skriftlige fremstillinger kan sjældent alene indfange og formidle komplekse forhold. Det er vigtigt, at en kravspecifikation kommer til at indeholde alle væsentlige elementer og forhold. Så derfor bør kravspecifikationer følges af modeller og tegninger, der kan øge abstraktionen og bidrage

til overblikket, så alle interessenter kan indgå meningsfuldt i dialogen om projektets værdiskabelse i organisationen.

Lad altid dine kravspecifikation indeholde kravmodeller, der kan give overblik og øge abstraktionen.