Undersøgelse: Virksomheder drukner i it-projekter

Danske virksomheder har gang i alt for mange projekter på en gang. Det er ikke usædvanligt, at en virksomhed har mere end 20 it-projekter undervejs ad gangen, fortæller danske projektledere i ny undersøgelse fra DANSK IT.

Undersøgelsen, der er foretaget af DANSK IT’s fagråd for Projekt-, Program- og Porteføljeledelse, bygger på besvarelser fra 111 projektledere og viser, at 64 procent af projektlederne mener, at den organisation, de arbejder i, har iværksat for mange projekter på samme tid. I halvdelen af organisationerne har man mere end 20 projekter undervejs ad gangen.

- Der er grænser for, hvad en organisation kan bære. For selvom projektet rent teknisk kører på skinner, er der jo også nogle medarbejder, der skal vænne sig til de nye løsninger og lære at bruge dem. Har man gang i for mange it-projekter risikerer man, at organisationen ikke kan absorbere forandringerne, siger Lisbet Andersen medlem af DANSK IT’s fagråd for Projekt-, Program- og Porteføljeledelse.

Anbefalingen fra fagrådet er, at virksomhederne bliver meget bedre til at aftale fælles udvælgelseskriterier og kommunikere kriterierne til organisationen. Desuden bør virksomhederne kun igangsætte it-projekter, der har topledelsens støtte.

- Al erfaring viser, at hvis topledelsen tager ejerskab for it-projektet, så stiger sandsynligheden for, at projektet bliver en succes, markant. Måske fordi hele organisationen så kan se, at projektet prioriteres højt, og derfor er noget, man som medarbejder bør bakke op om, fortæller Lisbet Andersen.

Mangler planer for den menneskelige del

Ifølge undersøgelsen kniber det dog netop med den organisatoriske implementering. I kun 45 procent af projekterne var der planer for, hvordan it-projektet skulle implementeres i organisationen, og kun 41 procent leverede efter planen. Til sammenligning var der i 89 procent af projekterne planer for den tekniske del og 89 procent leverede efter planen.

- De fleste har planer for den teknologiske del, men få har planer for den menneskelige del. I over halvdelen af de evaluerede projekter har den organisatoriske implementering tilsyneladende ikke været en del af projektet, da der hverken blev lagt planer eller evalueret. Hvis man ikke gør den organisatoriske implementering til en del af selve it-projektet, bør man gøre det i det et nyt projekt, der starter op efter it-projektet. Gør man ingen af delene risikerer man kun at realisere en brøkdel af gevinsterne i projektet, siger Lisbet Andersen.

Det er dog langt fra sikkert, at virksomhederne nogensinde finder ud af, om it-projektet har givet værdi til organisationen. Mens hele 76 procent efter projektet er afsluttet evaluerer leverancens kvalitet – altså om det teknisk fungerer – er det kun 42 procent, der evaluerer, om projektet har givet gevinster ude i organisationen.

- Virksomhederne kan få hevet mange flere gevinster ud af deres it-projekter, hvis de i langt højere grad evaluerer på, hvad de har fået ud af projektet. Det er også en væsentlig forudsætning for at blive bedre til at gennemføre de rigtige projekter fremover, og i det hele taget få begrænset antallet af projektet, slutter Lisbet Andersen.

Undersøgelsen kan læses her