Behov for supplerende vækstplans-initiativer for SMV’er

DANSK IT hilser regeringens nye vækstplan for digitalisering i Danmark velkommen og er glade for, at man ønsker at give små og mellemstore virksomheder mere hjælp til at udnytte de digitale teknologier. Desværre er der blandt initiativerne tiltag, der er set før.

Ifølge en rapport, som IRIS Group foretog for Erhvervsstyrelsen i februar 2013, befinder hele 36 procent af de små og mellemstore virksomheder sig på et basalt digitaliseringsniveau. Det vil sige, at de slet ikke eller kun i begrænset omfang anvender it.

- Det er glædeligt, at man nu vil sætte målrettet ind med at udbrede erfaringer om digitalisering og digitale forretningsmodeller til SMV'er. Særligt de helt små virksomheder risikerer at sakke bagud, hvis de kun anvender it til regnskab og administration. Der er et kæmpe vækst- og innovationspotentiale i at få sat strøm til de interne og de kundevendte processer, siger Babak Djarahi, formand for DANSK IT’s erhvervsudvalg.

Gammel vin på nye flasker

Han hæfter sig dog ved, at vækstplanen fokuserer på, at indsatsten skal forankres i regi af de eksisterende væksthuse.

- Man kunne med fordel have suppleret med ordninger, der gør det mere overskueligt og billigere for SMV’erne at gå den direkte vej og få sparring hos private rådgivere. Det kunne fx foregå via en klippekortsordning, hvor SMV’erne fik mulighed for at anvende nogle af de offentlige støttekroner til rådgivning fra udvalgte private virksomheder, fortæller Babak Djarahi, og forsætter:

- Væksthusene er gode til at give generel rådgivning. Det har de gjort i mange år. Men der er også behov for rådgivning, der kan løfte digitaliseringsgraden i den enkelte virksomhed et trin op. Og det er en opgave, som det er værd at afprøve om ikke udvalgte leverandører, der har dokumenterede gode resultater i at digitalisere mindre virksomheder, ville kunne løfte.

Vækstplanen indeholder også en række initiativer om digitale kompetencer. Her hæfter erhvervsudvalgsformanden sig særligt ved punktet om en kortlægning af virksomhedernes behov for digitale kompetencer.

- Det er vigtigt, at man ser på digitale kompetencer i meget bred forstand. Det handler ikke kun om at kunne programmere, analysere data og bruge forskellige software-pakker. Det er mindst lige så vigtigt, at lederne i særligt de små virksomheder har et digitalt mindset og forståelse for digitale forretningsmodeller. De skal så at sige have øjnene op for, hvordan de kan bruge teknologien i deres produkt- og forretningsudvikling, siger Babak Djarahi.

Digitale læremidler har eksportpotentiale til noget større

Hos DANSK IT’s udvalg for it i den offentlige sektor, hilser man det velkomment, at der oprettes en udviklingspulje på 40 millioner kroner for digitale læremidler og dermed anerkender Danmarks muligheder inden for digitale læremidler.
 
Udfordringen er dog, at skal man for alvor fremme læremidler, der har eksportpotentiale (som vækstplanen har en ambition om), er der behov for en lidt mere bredspektret indtast.
 
Da Vækstteamet i sin tid kom med sine anbefalinger til regeringen anbefalede man blandt andet, at der udvikles en model, der giver mulighed for, at kommercialisering og eksportvinklen indtænkes i udbudsprocessen. Teamet anbefalede også, at danske offentlig/private-løsninger markedsføres i udlandet, og at der udvikles en model for længerevarende strategiske partnerskaber mellem den offentlige ordregiver og leverandører. Anbefalinger som man desværre ikke finder i regeringens vækstplan.
 
DANSK IT savner endvidere en model for, hvordan kommunerne kan få større handlefrihed til at konkurrere med hinanden om at udvikle de bedste digitale services.
 
- Hvis kommunerne – meget gerne gennem koalitioner – konkurrerer om at bygge de bedste digitale løsninger og services til deres egne borgere, er vi overbeviste om, at det vil føre til innovative og eksportparate løsninger inden for uddannelse, sundhed, ældrepleje, administration, siger Ejvind Jørgensen, formand for DANSK IT’s udvalg for it i den offentlige sektor.
 
Endelig bør man gøre det til et princip, at når det offentlige køber digitale læremidler skal man kræve af leverandøren, at det skal udvikles på både dansk og engelsk samt let kunne udvides med flere sprog, så det er klar til eksport, mener DANSK IT.
 
- Det gælder om at skabe størst mulig strategisk sammenhæng i digitaliseringen af Danmark. Og derfor bør den næste nationale digitaliseringsstrategi bidrage til at binde såvel digitaliserings- og erhvervspolitikken maksimalt sammen, slutter Ejvind Jørgensen.

Læs også "Regeringen sætter ambitiøst fokus for digitalisering med ny vækstplan"

Offentliggjort på dit.dk den 9. december 2014.