DANSK IT: Lav en it-strategi for hele samfundet

Den nye offentlige digitaliseringsstrategi bør fokusere på, hvordan digitaliseringen kan løfte hele samfundet og ikke kun på, hvordan digitaliseringen kan løfte den offentlige sektor.

Til sommer skal den næste plan for digitaliseringen af den offentlige sektor være færdig. DANSK IT mener, at den næste digitaliseringsstrategi bør være meget mere end et projektkatalog med en række enkeltstående initiativer, som ganske vist løfter digitaliseringen, men som ikke strategisk løfter samfundet og skaber sammenhæng.

I stedet bør den næste digitaliseringsstrategi udvides til at lægge en retning for, hvordan digitaliseringen udnyttes til at løfte og skabe sammenhæng i hele samfundet.

- Det er ikke længere nok kun at have fokus på den offentlige sektor. Der er store samfundsøkonomiske gevinster ved digitaliseringen, når hele samfundet tænkes og indrettes mere digitalt, siger Ejvind Jørgensen, formand for DANSK IT’s udvalg for it i den offentlige sektor.

Han peger på, at man bl.a. skal tænke erhvervs- og uddannelsespolitik sammen.

- Sæt millioner på højkant til f.eks. at udvikle digitale læremidler og få halvdelen af pengene fra puljen. Så vil skolelærere og programmører finde sammen om at udvikle spændende nyt. Stil samtidig krav om, at det skal findes på både dansk og engelsk, så det er klar til eksport.

Også lovgivningen bør tilpasses, så den understøtter digital selvbetjening og springet fra en analog til en mere digital verden. Jo længere vi når med digitaliseringen, jo større vil de lovgivningsmæssige udfordringer vise sig at være, mener DANSK IT.

- Hvis flere ansøgningsprocedurer skal fuldautomatiseres, kræver det, at lovgivningen ændres på en række områder, så afgørelser kan træffes efter objektive kriterier og ikke efter skøn. Ultimativt er spørgsmålet, hvordan vi lovgiver i et gennemdigitaliseret samfund? Er der et tilstrækkeligt digitalt mindset til stede hos dem, som udformer regler og love, så lovgivningen også kan bidrage til at accelerere den digitale udvikling? Formår vi at nytænke lovgivningen i lyset af de digitale muligheder, så vi ikke blot forlænger den analoge verden bare lidt mere automatiseret, spørger Ejvind Jørgensen.

Her er en række af DANSK IT’s ønsker til den næste digitaliseringsstrategi:

  • Den fælles, offentlig strategi bør være en samfundsstrategi.

  • Der bør dannes klarhed over, hvilke centrale infrastrukturer og digitale grundtjenester, der skal sikre den videre digitalisering, og hvem der har ansvaret?

  • Digitaliseringen skal være mere borger- og virksomhedscentreret. Siloerne mellem offentlige institutioner skal være usynlige for borgerne og virksomhederne.

  • Der bør laves en plan for, hvordan man sikrer, at borgerne kan klare springet. Hvordan håndteres de skæve, de svage og de udsatte? Måske skal der laves nye analoge løsninger eller andre typer af digitale løsninger.

  • Den digitale tillid og tryghed over for såvel it-sikkerhed som privatlivets fred skal styrkes. Det skal bl.a. være tydeligt, hvad der sker med ens data. Transparens skal øges. Borgerne skal kunne se, hvem der har tilgået informationer om dem.

  • Lovgivningen skal justeres, så den er klar til at regulere det digitale samfund. Men ultimativt bør lovgivningsprocessen også revurderes.

  • Markedskræfterne skal fungere optimalt. I Storbritannien kan kontrakter over en vis størrelse ikke genforhandles. Hermed sikrer man sig, at de største it-leverandører ikke får lov at sidde på det hele.

  • Danske tjenester bør kunne bruges optimalt fra udlandet. Danskerne bliver ikke kun i Danmark.

  • Der skal findes nye tilgange til digitalisering: Tænk erhvervs- og uddannelsespolitik sammen. Sæt millioner på højkant til f.eks. at udvikle digitale læremidler og få halvdelen af pengene fra puljen. Så vil skolelærere og programmører finde sammen om at udvikle innovative læremidler. Stil samtidig krav om, at det skal findes på både dansk og engelsk, så det er klar til eksport.

  • Der bør undervises i digital dannelse i folkeskolen: Hvordan begår man sig i et d-land og tager vare på sig selv. I Singapore under¬vises i ”cybertrivsel” fra 1. klasse.

Offentliggjort på dit.dk den 5. november 2014.