Myten om digitale indfødte er en sovepude

Vi lader de fremtidige generationer i stikken, hvis vi tror, at de helt af sig selv får de digitale kompetencer, som der bliver brug for i fremtiden.

Det mener DANSK IT, der nu etablerer en ekspertgruppe med repræsentanter fra undervisningsverdenen, forskningsverdenen og erhvervslivet.

Gruppen vil give et bud på, hvilke digitale kompetencer børn og unge bør opnå i folkeskolen og på de videregående uddannelser.

- Desværre hersker der en myte om, at børn fødes med en digital sølvske i munden. Men ligesom alle ikke er lige gode til at læse, skrive og regne, er alle selvfølgelig heller ikke lige gode til at bruge en computer, siger Klaus Kvorning Hansen, der er formand for DANSK IT’s nyetablerede udvalg for digitale kompetencer.

Han ser flere eksempler på, at børn og unge per automatik betragtes som digitale verdensmestre.

- Lytter man til, hvordan erhvervslivet omtaler de nye generationers digitale evner, så lyder det, at digitale indfødte kommer til at vende op og ned på fremtidens måder at arbejde på. Hvordan ved man dog ikke rigtigt, men det er noget med, at de unge vil kommunikere via Facebook og ikke via mail, fortæller Klaus Kvorning Hansen, der til daglig er koncern-it-chef på Københavns Universitet.

Uklare forestillinger om børns digitale evner

Sådanne diffuse forestillinger om de nye generationers digitale evner er et symptom på, at vi ikke har gjort os det klart, hvilke digitale kompetencer vi som samfund og som erhvervsliv bør hilse velkomne og arbejde for at få til at gro, mener DANSK IT.

- Reelt set ved vi ikke om børn og unge har høje digitale kompetencer. For vi ved ikke, hvad det vil sige at være god til it. Vi har nogle forestillinger, men de er slet ikke lige så klare, som når vi taler om fx det at kunne læse, skrive og regne, siger han og fortsætter.

- Ofte sidestiller vi det at være god til it med det at være storforbrugere af de digitale værktøjer. Men at Danmark er i front på dette område, siger mere om vores købekraft, end det fortæller noget om vores digitale kompetencer.

Behov for digital dannelse

DANSK IT mener, at man i virkeligheden bør se på digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv, hvor det ikke kun handler om at kunne anvende værktøjerne, men også om at være i stand til skabe ved hjælp af it, opføre sig ordentligt på nettet og være i stand til at forholde sig kritisk til den information, man finder på internettet.

- Desværre er digitale skaberkompetencer ikke noget, der gennemsyrer folkeskolens kompetencemål. Her betragtes it som noget, der skal bruges til at understøtte undervisningen i de eksisterende fag, og ikke som noget man lærer for at blive i stand til selv at skabe nyt – fx nye produkter og services. Digital kildekritik er heller ikke særligt fremtrædende i kompetencemålene, selvom internationale undersøgelser viser, at der er et behov, lyder det fra Klaus Kvorning Hansen.

En større canadisk undersøgelse fra 2014, som organisationen Mediasmart har gennemført, viser således, at børn rent faktisk ønsker lærernes og forældrenes vejledning i at anvende internettet. 47 procent af børnene angiver forældre som blandt de primære kilder til at lære dem at søge information på internettet, hernæst følger lærerne (45 procent), venner (28 procent), selvlært (21 procent) .

Undersøgelsen viser også, at 51 procent af børnene især ønsker at lære, hvordan de finder ud af, om den information, de finder, er sand.

- Måske er børn og unge i nogle tilfælde teknisk bedre til it end deres forældre og lærere. Men når det gælder om at forholde sig kritisk til den information, de finder, når det gælder om at skabe med it, og når det gælder om at vide, hvad man må og ikke må på nettet, er de fleste voksne stadig foran. Det ved børn. Det er derfor de går til deres lærere og forældre. De ansvarlige politikere bør i højere grad anerkende sådanne ønsker fra børnene og sørge for, at vi som samfund definerer, hvilke digitale kompetencer vi ønsker at give videre til de nye generationer, slutter Klaus Kvorning Hansen.

Den candiske undersøgelse kan læses her (eksternt linkt)

DANSK IT’s nye udvalg for Digitale kompetencer består af medlemmer fra:

Skolelederforeningen
Gyldendal
Danmarks Lærerforening
Københavns Erhvervsakademi
Aalborg universitet
Center for IT Innovation, KU
Kongelige Vajsenhus
UC Lillebælt
Medierådet for Børn og Unge
KU
LimeGuild
”Learning Rebel” Spilskolen.dk
CBS

 

Offentliggjort på dit.dk den 22. oktober 2014.