BRFkredit: IT gør en afgørende forskel ved forretningsudviklingen

BRFkredit har gennem en kombination af projektuafhængig organisering af medarbejdere, enterprise arkitektur og en governance-model genopfundet samarbejdet mellem it og forretning

Fagrådet: Hvis vi tager udgangspunkt i de fem fokusområder, som Fagrådet har valgt at opdele anbefalingerne om IT Governance i, hvordan vil du så beskrive, hvorledes I praktiserer IT Governance? Vil I kunne sige, at I følger anbefalingerne, og er der områder, hvor I fravælger at opfylde bestemte anbefalinger, og eventuelt har indrettet jer på anden måde?

Jens Chr. Hansen:

Særligt på området, hvor anbefalingerne lægger op til, at der bør indgås aftaler om serviceniveauet på alle væsentlige områder for de services, der skal leveres til brugerne, de såkaldte SLA’er, må vi sige, at vi ikke har fundet det hensigtsmæssigt at gøre, som anbefalingerne lægger op til.

Drift- og service aftaler har vi, men vi har f.eks. ikke svartidsaftaler med brugerne. Vi gør derimod meget ud af at måle tilfredsheden hos brugerne, og her får vi straks at vide, om der er noget, vi kan gøre bedre.

Vi fakturerer ikke vores ydelser til afdelingerne, men fører nøje opgørelser over hvem, der bærer omkostningerne, og er i åben dialog med dem, som trækker på ressourcer.

Vores projektmodel er baseret på projektledelsesmetoden PRINCE2 og systemudviklingsmetoden på RUP, men begge modificerer er tilpasset vore behov og bliver vi ved anvendelsen tilpasset projektets behov. F.eks. blander vi i vores projekter vandfaldsmodellen med agil udvikling. Metoder for risikostyring og regelstyring er indlejret i den måde, vi håndterer it-udvikling på. Vi lever naturligvis op til standarder for it-sikkerhedsarbejdet, herunder ISO27001.

Arkitekturprojekter kører efter varianter af standardmetoder, mens vi meget konsekvent anvender ITIL principper til drift og service management. Vi mener, vi er gode til at følge op på projekter og serviceydelser, herunder nytteværdien, som skabes i forretningsenhederne. Det sker f.eks. gennem opfølgning på business casen, som projekterne besluttes på baggrund af.

Fagrådet: Hvad har været de største udfordringer I er stødt på undervejs på IT Governance-området?

Jens Chr. Hansen:

Det har været en forholdsvis stor opgave at få etableret grundlaget for en enkel og værdifuld rapportering i form af én sides overblik pr. projekt og herefter at få det indarbejdet som prioriteringskomiteens beslutningsgrundlag. Dette er baseret på en ensartet måde at arbejde i projekterne og rapportere til styregrupperne på. Nu har alle set at det giver værdi, men vejen dertil har krævet vedholdenhed.

Fagrådet: Hvor effektiv mener du IT Governance er i BRFkredit?

Jens Chr. Hansen:
Vi sammenligner os løbende med andre virksomheder på vores område. På mange områder er vi ganske effektive, men der er også områder hvor vi ønsker at blive bedre.

Hele tiden arbejder vi på produktivitetsforbedringer på enkeltområder, men det er på udvikling af nye områder af forretningen at it kan være med til at skabe afgørende fordele.

Fagrådet: Hvilke fordele har BRFkredit opnået gennem IT Governance-modellen?

Jens Chr. Hansen:

Governance-modellen har først og fremmest medført en åbenhed og en transparens, som giver rene linjer i forhold til prioritering og beslutning mellem den mængde af initiativer, der kommer fra forretningen. Denne åbenhed og transparens har samtidig betydet, at forretningsstrategien og it-strategien nu er i fuldstændig overensstemmelse og, at forretningen og it-specialister mere effektivt arbejder sammen i projekter for at optimere forretningsprocesserne og for at udnytte it’ens muligheder.

Fagrådet: Hvad arbejder BRFkredit pt. med for at forbedre IT Governance-arbejdet?

Jens Chr. Hansen:

Vi trimmer løbende vores governance-model med små forbedringer på enkeltområder, men vores arbejde har taget en drejning. Fra at se på produktivitetsforbedringer på enkeltområder ser vi nu mere på sammenhænge og processer. Nu hvor digitalisering slår igennem på alle områder bliver forandringsledelse mere og mere vigtig. Processer og forandringsledelse prøver vi nu at styrke i vores projektmodel.

For det andet har vi set nogle fordele ved anvendelse af agil udvikling, som vi skal finde en god måde at få ind i vores governance-model på.

Fagrådet: Hvad har ´BRFkredit gjort for at få IT Governance på bestyrelsens agenda?

Jens Chr. Hansen:

It er helt naturligt en del af agenden på bestyrelsesmøderne. ’It og Forretningsudvikling’ har derfor ikke gjort noget specielt for at komme med på agendaen. Det er kun naturligt for en finansiel virksomhed.