DANSK IT til møde med finansminister

DANSK IT havde torsdag den 5. september lejlighed til at drøfte Danmark 3.0 og Danmarks transformation fra i-land til d-land på et-times møde med finansminister Bjarne Corydon.

Som finansministeren tilkendegav, så var det ikke den slags møder han havde flest af. At man som finansminister var i lytte-rollen og blev udfordret og inspireret.

Mødet udspillede sig nok også lidt anderledes end han var vant til. Det gav en hel del at tænke over, var en af hans afslutningsreplikker. Men der blev også noteret et par ting på blokken, som der skulle ageres på.

I oktober er Danmark som d-land igen på minister plan, hvor kulturminister Marianne Jelved taler og debatterer på DANSK IT’s seminar ”Digital dannelse og kulturen i d-land”I midten Ejvind Jørgensen, formand for DANSK IT's Danmark 3.0-projekt. Til venstre Per Tejs Knudsen, medlem af DANSK IT’s styregruppe for Danmark 3.0. Til højre Carsten Nørgaard, formand, DANSK IT.