Borgernes digitale begejstring daler - selvom digital kommunikation er mest effektiv

Målet om fuld digitalisering i 2015 møder ikke den samme opbakning som tidligere. Ikke desto mindre oplever brugerne, at den digitale kommunikation er mest effektiv, viser undersøgelsen IT i praksis 2013, som DANSK IT og Rambøll Management Consulting offentliggjorde tidligere i dag (28. august).

Regeringen har besluttet at ansøgninger, indberetninger, breve og al anden skriftlig kommunikation med det offentlige skal foregå digitalt fra 2015. Rambøll Management Consulting og interesseorganisationen DANSK IT har i undersøgelsen IT i praksis® 2013 spurgt et repræsentativt udvalg af 1.000 danskere om, hvordan de oplever digitaliseringen.

Andelen af danskerne, der synes, at det er acceptabelt, at de skal anvende digital kommunikation, når de skal i kontakt med det offentlige, er faldet i løbet af det seneste år. I fjor mente 59 procent, at det var en god idé. I år er andelen dykket til 48 procent. Særligt selvbetjeningen har mistet opbakning, idet bare 28 procent foretrækker at betjene sig selv via en offentlig hjemmeside. Sidste år udgjorde den andel 35 procent.

- Den store udfordring for digitaliseringen af den offentlige sektor er ikke, at løsningerne ikke fungerer. For det gør de i store træk, viser undersøgelsen. Udfordringen er at få flere borgere til at prøve de digitale kanaler. De borgere, der prøver digital selvbetjening, oplever typisk, at det er nemmere og mere effektivt at anvende de digitale kanaler frem for de analoge, siger Carsten Nørgaard, formand for DANSK IT.

Han anbefaler, at det offentlige gør mere ud af at synliggøre de nye tilbud over for borgerne. Undersøgelsen viser nemlig også, at 22 procent af danskerne ikke kan finde de digitale selvbetjeningsløsninger.

De digitale fordomme kan meget vel gå hen og koste samfundet dyrt, fordi netop selvbetjeningen er den kanal, hvor der er flest besparelser at hente for det offentlige.

Hele 84 procent af de, der vælger digital selvbetjening, oplever således at få løst alle opgaver i situationen. Det samme er kun gældende for 65 procent af de, der vælger telefonen og for 67 procent af de, der sender et brev.

- Det lader til, at der er masser af fordomme om offentlig digitalisering, men meget tyder på, at den er bedre end sit ry. Digital bestilling af sundhedskort, meddelelse om flytning, pladsvisning i vuggestuer og børnehaver samt store

dele af SKATs borgervendte løsning er eksempler på services, som er blevet godt modtaget, siger Ejvind Jørgensen, direktør i Rambøll Management Consulting.

Du vil de næste uger kunne læse mere om IT i praksis 2013 på www.dit.dk

Er du medlem af DANSK IT vil du i næste uge (uge 36) modtage et white paper med udvalgte konklusioner fra rapporten.