Markant flere (mænd) vil have en it-uddannelse

Optaget på it-uddannelserne er steget med 505 personer i forhold til sidste år, viser nye tal. I alt starter 5.520 personer til efteråret på en it-uddannelse af dem vil 4.035 være mænd. DANSK IT glæder sig over det stigende it-optag, men er samtidig bekymret over, at andelen af kvinder er faldende.

Stadig flere ønsker at tage en it-uddannelse. På de mellemlange erhvervsakademiuddannelser har datamatikeruddannelserne den største vækst med 22 procent. På universiteterne har væksten været særlig høj blandt it-civilingeniører (15 procent). I alt er it-optaget steget med 10 procent i forhold til 2012.

Det er en udvikling som DANSK IT glæder sig over. En it-uddannelse er ikke bare godt for den enkelte, der står overfor en spændende karriere med mange stillinger og stor efterspørgsel. Det er også godt for samfundet som helhed, der kommer til at opleve stigende vækst og produktivitet, når der bliver flere it-uddannende til at besætte de it-stillinger, som virksomheder i dag har svært ved at få besat.

- At væksten spreder sig over både mellemlange og lange uddannelser matcher godt de forskellige behov for it-kompetencer, som vi kan forvente fremover, siger Per Andersen, direktør for DANSK IT.

- Multimediedesign topper listen over populære it-fag, og det er både naturligt med den nuværende udvikling af teknologier, men også kompetencer, som der i høj grad er behov for fremover. De tekniske it-områder viser markant fremgang, mens det er lidt sværere at få øje på de mere bløde områder, som forbinder it og forretning, områder der også fremover vil være meget efterspurgte, fortæller Per Andersen.

Kvinder vender ryggen til it-uddannelserne

Mens det overordnet går godt med at få flere til at tage en it-uddannelse, går det knap så godt med at få flere kvinder til det. Andelen af kvinder er faldet fra 28 procent i 2012 til 27 procent i år.

Det er uheldigt. For hermed går virksomhederne glip af et rekrutteringsgrundlag, og kvinderne går glip af gode karrieremuligheder, mener DANSK IT.

- Der er ikke tale om et voldsomt skred, men trods alt en udvikling, der er værd at holde øje med. Det skulle gerne gå den anden vej, og en af nøglerne til den udvikling vil være en styrkelse af den digitale læring og de digitale skaberfag i grundskolen – på den måde får alle tidligt en fortrolighed med det digitale arbejde, uanset køn, slutter Per Andersen.

Læs tallene for it-optaget her (eksternt link)