Salg af vital infrastruktur gør Danmark sårbart

Det er bekymrende for sikkerheden, at vi i Danmark er i færd med at overlade vores digitale infrastruktur til andre lande, mener DANSK IT.

For to uger siden meldte TDC ud, at de vil lade kinesiske Huawei drive TDC’s mobilnet. Ugen efter var det virksomheden Nets, der blandt andet driver NemID, der blev sat til salg af bankerne bag. Det kalder på omtanke og politisk opmærksomhed.

- Danmark kan gøre sig sårbar, hvis vi overlader kontrollen af kritiske nationale infrastrukturer til udenlandske virksomheder. NemID og mobilnettet er så centrale for, at vores samfund fungerer, at vi ikke uden videre kan overlade dem til udenlandske virksomheder. Det svarer til, hvis vi solgte vores broer, jernbanenet, elforsyningen, veje og havne til andre lande, lyder det fra styregruppen bag Danmark 3.0 initiativet under DANSK IT, som står bag idérapporten "Hvornår springer Danmark ud som d-land?". Styregruppen består af Ejvind Jørgensen, Per Tejs Knudsen, og Peter Frans Pietras.

Nødvendigt med fuld indsigt og kontrol

DANSK IT mener, at det er afgørende for nationens sikkerhed, både i klassisk sikkerhedsmæssig forstand – herunder konventionel krig, cyberkrig og force majeures - samt i relation til den daglige digitale drift af samfundet, at staten både har fuld indsigt i og kontrol med vores digitale fundamenter som mobilnettet og NemID.

- Vi åbner op for alle mulige sikkerhedsrisici lige fra netspionage til, at vores digitale infrastrukturer bliver taget som gidsler i forbindelse med en politisk konflikt, hvis vi overlader kontrollen af infrastrukturen til udenlandske virksomheder. For vi må bare erkende, at der er nogle nationer, som spiller efter helt andre regler, end dem vi er vant til, og dem er det altså ikke særligt klogt at gøre os unødvendigt sårbare overfor, siger Peter Frans Pietras.

Problemet risikerer at vokse os over hovedet

Allerede da KTAS i sin tid blev solgt til TDC anbefalede DANSK IT, at staten opretholdt kontrollen med telenettet ud fra samme model, som man har på jernbanenettet, hvor staten ejer skinnerne, mens der er fri konkurrence på services. Samme model har DANSK IT’s Danmark 3.0-projekt anbefalet de sidste år.

- Det viser sig nu, at det måske var en fejl, da politikerne i sin tid overlod kontrollen af infrastrukturen til TDC. For selvfølgelig har TDC som kommerciel virksomhed en interesse i at sælge til højestbydende virksomhed, hvad enten virksomheden er i Kina eller USA, siger Per Tejs Knudsen.

DANSK IT anbefaler politisk handling

- Det er afgørende for samfundet, at regeringen får lavet en strategi for, hvordan vi håndterer vores nationale fundamenter, inden det her problem vokser os over hovedet, siger Ejvind Jørgensen og peger på en model, hvor staten kontrollerer og i yderste konsekvens ejer den mest kritiske, digitale infrastruktur, mens der er fri konkurrence på alle services. Der er kun en ting, der er værre end et offentligt monopol - et privat monopol.

Læs også "Nets-salg kan åbne døren for it-spioner" (eksternt link)