På valg til bestyrelsen - Generalforsamling i DANSK IT 2013

Generalforsamlingen afholdes: Torsdag den 30. maj 2013, kl. 10:45 – hos Canon, Knud Højgaards Vej 1, 2860 Søborg

Der er indkommet følgende forslag til nye medlemmer til DANSK IT’s bestyrelse:

Klaus Kvorning Hansen, vicedirektør, Koncern-it, Københavns Universitet, Carsten Nørgaard, CIO, VP SECURITIES og Thomas Juhl, Managing Consultant, PA Consulting Group foreslår, at bestyrelsen fremover består af 8 medlemmer, og at Lars Fogtmann vælges som det 8. medlem.

Poul Erik Mølgaard Rasmussen har indstillet sig til valg til bestyrelsen

Derudover har bestyrelsen foreslået Ingrid Colding-Jørgensen genvalgt.

Følgende kandidater er på valg:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kandidat til bestyrelsen (genvalg) 

 

Ingrid Colding-Jørgensen

Ingrid Colding-Jørgensen er til daglig IT-sikkerhedschef i GN Store Nord og bringer dermed it-sikkerhedsvinklen ind i DANSK IT’s arbejde. Ingrid er desuden medlem af bestyrelsen i Rådet for Digital Sikkerhed og medlem af bestyrelsens IT-sikkerhedspanel i DIFO/ DK-Hostmaster. Hun har været medlem af DANSK IT’s bestyrelse i 3 år. Med en uddannelse som cand.jur. og en bred erfaring fra den finansielle sektor, it-branchen og medicinalbranchen repræsenterer Ingrid flere forretningsvinkler.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kandidat til bestyrelsen (nyvalg)

Lars Fogtmann

Lars Fogtmann er adm. direktør for kursusvirksomheden JUC, der gennemfører faglige, forretningsmæssige og ledelsesmæssige kurser for advokater/jurister, revisorer og sekretærer.

Lars motiverer sit kandidatur således:

De udfordringer som DANSK IT står over for, synes jeg, ser interessante ud. Der er ingen tvivl om, at DANSK IT kræver en mere bastant fokusering og heri strukturering af ikke mindst økonomien. Dog er det ligeledes vigtigt, at fokuseringen bliver balanceret i relation til korrekt drift, korrekt prioritering og måske en anelse centralisering, således at forretningen samordnes og alle kender de overordnede mål og retning.

Udover min erfaring fra kursus-/netværksbranchen har jeg umiddelbart gennemført en omstrukturering af en lignende forretning med årligt 4800 kursister fordelt på ca. 200 leverancer. Her er der nu en klar struktur, klare jobbeskrivelser, klar fokusering inden for tre specifikt beskrevne fokusområder og en transparent økonomi, som i 2013 vil give et overskud.

Jeg vil tro, at mine kompetencer, såvel kommerciel erfaring fra branchen, men ligeledes generel virksomhedsdrift ved en presset økonomi, vil kunne give et positivt islæt til DANSK IT.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kandidat til bestyrelsen (nyvalg)

Poul Erik Mølgaard Rasmussen

Poul Erik Mølgaard Rasmussen er Managing Partner og CEO i Flex-Force Consultants, en organisation af topledere med ekspertise inden for Interim Management, som matcher virksomheders behov med kvalificerede konsulenter. Poul Erik motiverer sit kandidatur således: Jeg vil meget gerne gå ind i bestyrelsen og gøre en forskel. Nogle af mine fokusområder vil være:

  • Jeg vil arbejde for bedre videndeling mellem den private og offentlige sektor omkring teknologi
  • Digitalisering – der skal handling til. Ikke mere snak
  • Vi skal have flere mindre og mellemstore virksomheder ind i det offentlige rum og arbejde med digitalisering m.m.
  • Velfærdsteknologi – flere gode løsninger er allerede opfundet. Vi skal ikke opfinde den dybe tallerken igen
  • DANSK IT's medlemmer bør have en CSR-politik omkring it-frivillige til f.eks. at hjælpe borgere ude i kommunerne