Hvad bliver der af regeringens digitale vækstplaner?

”Brugen af informations- og kommunikationsteknologi og digitalisering er blandt de vigtigste faktorer, der driver skabelsen af vækst i Danmark”. Sådan står, der i Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2012 fra Erhvervs og Vækstministeriet. Alligevel er der ingen digitale initiativer i regeringens vækstplan. Det undrer DANSK IT.

- Det virker som om, at regeringen vender det blinde øje til sin egen analyse. Og i stedet sætter sin lid til traditionelle analoge værktøjer som skatte- og afgiftslettelser, håndværkerfradrag og øget investering i renovering af almene boliger. Selvfølgelig vil det skabe vækst – ikke mindst i bygge- og serviceerhvervene, men det er initiativer, der ikke er specielt målrettet i forhold til at fremme innovation og produktudvikling, siger Ejvind Jørgensen, formand for DANSK IT’s udvalg for offentlig it.

Netop evnen til at innovere og udvikle nye produkter er svækket i danske virksomheder. Ifølge den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik var det kun 44 procent af de danske virksomheder, der var innovative i perioden 2009-2011, hvilket er et fald på 3 procentpoint i forhold til perioden 2008-2010. Og kun 31 procent af virksomhederne introducerede nye produkter eller produktionsprocesser. Læs opgørelsen her (eksternt link) 


- Når nu digitalisering er den mest vækstskabende faktor på tværs af brancher, er det en skam at vækstpakken ikke indeholder digitale initiativer. Vi håber, at regeringen snart laver en decideret digital vækstpakke, der kan være med til at booste alle brancher langt ud i fremtiden, siger han.

Nogle af de initiativer, der ville kunne skabe digital vækst er ifølge DANSK IT:

  1.  EU’s udbudsregler tolkes alt for rigidt i Danmark. Det gør det besværligt at iværksætte innovative digitaliseringsprojekter, hvor der dialog mellem indkøber og leverandør. Der er behov for, at processen med at få lavet en dansk udbudslov speedes op
  2.  Den offentlige sektor bruger milliarder på drift, men stort set intet på innovation. Der behov for øget forretningsudvikling og effektivisering med informationsteknologien som løftestang i kommuner, regioner og stat. Samtidig skal de offentlige indkøb mere systematisk bruges til at skabe intelligent efterspørgsel i markedet, så de bidrager til bæredygtig vækst. Hvis man for eksempel skabte en lokal købekraft til digitale læremidler og spilbaserede undervísningsmidler – gerne under udbudsgrænsen – så ville det udløse en lang række små og innovative virksomheder baseret på medarbejdere med didaktisk forståelse og softwareingeniører. Og hvis man fra starten sørgede for at det såvel fra dansk som engelskbaseret, så er der et globalt marked.

- Der bliver talt meget på Christiansborg om, hvordan digitaliseringen kan være med til at sikre og videreudvikle såvel den offentlige og private sektor, og derfor

kan det undre, at digitalisering tilsyneladende ikke har været på agendaen i forbindelse med forhandlingerne om vækstplanerne. Jeg håber, at de anbefalinger, der senere på året vil komme fra regeringens Vækstteam for IKT og Digital Vækst vil føre til konkrete, politiske initiativer, slutter Ejvind