DANSK IT søger ny direktør

Til DANSK IT (DIT) søges en administrerende direktør, der skal udgøre ledelsen af foreningens sekretariat. Den nye direktør skal være en kommercielt orienteret person med politiske interesser inden for it.

Direktøren skal have erfaring med kurser og konferencer og samtidig have lyst til at engagere sig i en forening, hvor man skal have et godt samspil med en bestyrelse, fagråd og en masse frivillige.

Af hovedansvarsområder er bl.a.:

 • videreudvikling af eksisterende produkter
 • markedsføring og salg af foreningens produkter
 • sikring af produkternes lønsomhed
 • medlemsfastholdelse og –hvervning
 • tilføje nye produkter og samarbejder
 • udbygning og vedligeholdelse af ledelsesmæssige relationer til foreningens samarbejdspartnere på det kommercielle område
 • økonomisk og aktivitetsmæssig rapportering til bestyrelsen
 • opfølgning på budgetmål og andre fastsatte måldaglig ledelse af sekretariatets 18 medarbejdere og to mellemledere.
Derudover skal den nye administrerende direktør sikre gennemførelsen af den strategi, der lægges i samarbejde med bestyrelsen, sikre den overordnede ledelse og styring af alle foreningens aktiviteter, samt i fællesskab med bestyrelsen repræsentere foreningen udadtil.

Den nye direktør skal have følgende personlige egenskaber:

 • kendskab til kursus- og konferencebranchen og meget gerne til foreningsarbejde
 • bred og dyb erfaring med markedsføring og salg
 • evne til at motivere og inspirere
 • veludviklede kommunikationsevner
 • sans for at sætte, følge op på og opnå mål
 • interesse for it og samfund.

For yderligere information eller spørgsmål kan man kontakte
Formanden for DIT – Klaus Kvorning Hansen, 29354204 / klkh@adm.ku.dk
eller medlem af bestyrelsen Thomas Juhl, 20308225 /Thomas.Juhl@me.com