DANSK IT’s direktør Tony Franke fratræder

Tony Franke og DANSK IT’s bestyrelse er blevet enige om, at Tony Franke fratræder som direktør i foreningen, når en ny direktør er fundet. Herefter vil Tony Franke indtil videre stå til rådighed for foreningen i en anden funktion efter nærmere aftale.

DANSK IT har de seneste år måttet tilpasse sine aktiviteter ændrede markedsvilkår, og den seneste udvikling har nødvendiggjort yderligere en markant justering af foreningens strategi. Bestyrelsen har i den forbindelse vurderet, at den nye strategi bedst gennemføres med en ny direktør i spidsen.

Tony Franke har gennem mere end 17 år ledet DANSK IT’s sekretariat med indsigt, engagement og stor loyalitet over for foreningens medlemmer og formål. Bestyrelsen vil godt benytte lejligheden til at takke Tony for den store indsats, han har ydet.

Indtil den nye direktør er fundet, vil den daglige ledelse blive varetaget af Tony Franke og DANSK IT’s formand.