Business Intelligence (BI) er stadig lige aktuelt for virksomheden

Business Intelligence gør virksomheder i stand til bedre at kikke ud ad forruden og give mulighed for at korrigere i forhold til produktivitet, omkostningseffektivitet og økonomisk styrke, før de får stor effekt i regnskabet.

Business Intelligence er den proces og de tilhørende værktøjer, som kan skabe viden og indsigt om forretningen på basis af data fra virksomhedens it-systemer.

Business Intelligence er et fænomen, som har været her i lang tid. Det har gået under betegnelser som Ledelsesrapportering, Exectutive Information Systems osv. Begreber som OLAP, Data Mining, Predictive Analysis benyttes. It-branchen er gode til at bruge de engelske begreber og med de mange forskellige løsninger og begreber, kan det da også være en udfordring at gennemskue, hvad der egentlig giver værdi for os som virksomhed.

Men de mange elementer af BI er hver for sig vigtige og spiller en større eller mindre rolle i virksomhedens informationsstrategi.

Det giver mening at tage udgangspunkt i en virksomheds struktur, og de niveauer der findes i en virksomhed. Enhver virksomhed er nødt til at kende sit eksistensgrundlag og sætte en retning for sit virke. Strategien omsættes i operationelle planer, som udføres i virksomheden, og grundlæggende handler BI om at omsætte strategien til målbare succeskriterier og efterfølgende måle på de operationelle aktiviteter i virksomheden, for at se om de bringer virksomheden mod de strategiske mål, som er sat.

Ja, umiddelbart lyder det jo som noget, vi altid har gjort, og hvad specielt er der i det? Vi lægger hvert år et budget, og så laver vi løbende økonomirapportering for at se, om vi lever op til det lagte budget.

Alene at kikke i regnskabet er som at kikke i bakspejlet. For de økonomiske resultater er en konsekvens af de aktiviteter som er sket for et stykke tid siden. Jeg hørte engang en taler sige, at det er som at køre bil alene ved at kikke i bakspejlet. Jeg tror, vi alle kan være enige om, at det ikke er den bedste strategi, hvis man vil undgå ulykker, både i bilen og i virksomheden. Det er nok også derfor, forruden er så stor i forhold til bakspejlet.

Man skal dog huske, at virksomheder ikke drives af BI-software. Historisk set har virksomheder jo også drevet forretning uden BI-løsninger. Så BI handler om at gøre virksomheden i stand til bedre at kikke ud ad forruden og give virksomheden mulighed for at korrigere i forhold til produktivitet, omkostningseffektivitet og økonomisk styrke, før de får stor effekt i regnskabet.

BI kan være værktøjet som kommunikerer strategi ned igennem organisationen, hvor alle får mulighed for at se, hvorledes forandringer påvirker virksomheden og dermed giver mulighed for at agere hurtigere end konkurrenterne.

BI kan måske starte som et projekt som indeholder en it-løsning, men BI er mere en proces, som understøtter forretningen løbende. Det giver derfor mening at starte med en strategi for, hvad virksomheden vil med BI og så spise elefanten i bider, lære og høste frugterne løbende.

Mine bedste tips

  • Når man sætter i gang med implementeringen af Business Intelligence, er det vigtigt at have fokus på data og datakvalitet. Det er desværre de 90 procent af isbjerget, som man ikke kan se. Flotte grafer og barometre har lille værdi hvis de ikke viser de korrekte værdier. 
  • Det kan hurtigt blive komplekst, specielt omkring sammenhæng i data. Fokuser på de lavt hængende frugter forretningsmæssigt og fokuser på at levere forretningsmæssig værdi hurtigt. Udbyg så løbende herfra. Læs mere om DANSK IT’s netværk om Business Intelligence (Intern link)


    Artiklen har tidligere været bragt i et indstik i Jyllands-Posten om Business Intelligence. Indstikket er produceret af Mediaplanet, og kan læses her
    (eksternt link)