BUPL's Forbundskontor styrker it-kompetencerne

Er der behov for at få mere styr på de basale funktioner i programmer som tekstbehandling, regneark og præsentation kan det koste unødig meget tid og mange kræfter i løbet af en arbejdsdag. Derfor er det en god forretning at få fin-tunet medarbejdernes it-kompetencer.

Blandt de virksomheder, der arbejder på sagen, er Børne og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL). De har i samarbejde med DANSK IT netop igangsat et større it-kompetenceafklaringsprojekt.

Alle medarbejdere på BUPL's Forbundskontor får således tilbudt en kompetenceafklaringstest og efterfølgende at komme på kursus, hvis det viser sig, at der er færdigheder, der med fordel kan forbedres. Den efterfølgende kursustilbud leveres af DANSK IT’s akkrediterede TestCenter 4D Konsulenterne.

I alt 39 procent af alle danskere tilkendegiver i rapporten Det digitale Samfund 2010 (offentliggjort 2011) fra Danmarks Statistik, at de i høj eller i nogen grad har behov for at få styrket deres it-færdigheder i relation til deres arbejdsliv: