Vindere af essay-konkurrence: Sådan får Danmark et uddannelsessystem til fremtiden

Dagbladet Information og DANSK IT har kåret de tre bedste essay i en landsdækkende essaykonkurrence, der har skullet finde svar på, hvordan Danmark gør sig kompetencemæssigt klar til at udnytte Danmarks digitale potentiale 10 år fra nu.

Under temaet ”Fra viden til vækst” har i alt 26 bidragydere beskrevet, hvordan Danmark kan udvikle uddannelsessystemet, så det klæder danskerne på til en stadig mere digital virkelighed.

”Alle tre vinderessays redegør overbevisende for, hvordan vi står midt i en omvæltning, hvor den hidtidige tænkning med afsæt i et industrisamfund (i-landet) udfordres som følge af den massive digitalisering (d-landet). Kvantespringet fra i-land til d-land, som Danmark har alle forudsætninger for at tage, betyder et paradigmeskift med massive samfundsmæssige forandringer. Det indeholder muligheder for vækst og velfærd, men også udfordringer og risici.”, siger Ejvind Jørgensen fra dommerpanelet om baggrunden for valget af vinderne.

I essayet ”Mesterlære vender uddannelse på hoved”, beskriver Mikkel Freltoft Krogsholm, der er erhvervskonsulent således, hvordan teknologien gør det muligt at sende alle i mesterlære.

”… i d-landet, hvor underviserne kan optage deres lektioner og bruge data-drevne teknologier til at følge hver elev, kan alle blive mesterlært. Den teknologiske udvikling gør det muligt at lære i sit eget tempo. Ved at vende klasseværelset på hovedet kan man i eget tempo følge undervisningen derhjemme og i stedet bruge tiden i skolen til problemløsning med hjælp fra læreren og de andre elever”, skriver han.

Hermed tegner han et billede af et uddannelsessystem, som ikke efterlader nogen på perronen bare fordi de ikke behersker materialet, når klassen rykker videre.

”I Mikkels essay beskrives, hvordan teknologien gør det muligt, at læring bliver det det samme som livslang læring, hvor det er lysten, der driver værket og kun vores nysgerrighed og kreativitet, der sætter begrænsningerne, siger Ejvind Jørgensen, der til daglig er direktør i Rambøll Management Consulting.

Den anden vinder Sik Cambol Jensen, senior systemudvikler beskriver, hvordan teknologi og menneske kan gå hånd i hånd. Hans vision er, at Danmark bygger en socialdigital velfærdsmodel.

”Det socialdigitale velfærdssystem er en Robin Hood-platform, hvor den, som kan give, giver til den, som ikke kan – og her taler vi om tid, overskud og menneskelige ressourcer”, skriver han.

Leder af Pædagogisk Udviklingscenter i Kalundborg Kommune, Charlotte Grummesgaard Nielsen, beskriver i sit essay, hvordan digitaliseringen gør det muligt, at knytte dannelse og uddannelse endnu tættere sammen.

”…vi skelner altså mellem en teknisk læring, der gør, at eleverne mestrer den digitale verden og den dannelsesmæssige læring, som lærer eleverne at være relationelt forbundet via den digitale verden… Uddannelse i den digitale verden adskiller sig fra uddannelse i et industrisamfund ved i langt højere grad at tænke uddannelse og dannelse sammen som forbundne kar…”, skriver hun.

De tre vindere får mulighed for at fremlægge deres ideer over en frokost med uddannelsesminister Morten Østergaard den 8. april. Hertil modtager de hver en Kindle Paperwhite. Essayet ”Mesterlære vender uddannelse på hovedet” offentliggøres i dag i Information. Alle tre vinderessays kan endvidere læses på information.dk

De tre vinderessays er:

”Mesterlære vender uddannelse på hovedet” (Kan læses på Information.dk)

”Den socialdigitale velfærdsmodel” (Kan læses på Information.dk) Af Sik Cambon Jensen, senior systemudvikler

"Digitalisering med eller uden ånd” (Kan læses på Information.dk) Af Charlotte Grummesgaard Nielsen, undervisningschef 

Dommerpanelet består af Ejvind Jørgensen, direktør, Rambøll Management, Danmark 3.0-styregruppen Per Tejs Knudsen, CEO, cBrain, Danmark 3.0-styregruppen Peter Pietras, adm. dir., Odense Kommune, Danmark 3.0-styregruppen Jan Horsager, Research Manager, IDC Nordic Nikolai Thyssen, redaktionschef,