Ugens nyhed: Eksplosion i antallet af netblokeringer

Aldrig tidligere har danske myndigheder blokeret for så mange udenlandske hjemmesider, som i 2012. I alt 23 udenlandske firmaer fik i løbet af året deres websites blokeret for besøg fra danskere, viser opgørelse fra Teleindustrien.

DANSK IT ser med bekymring på udviklingen. Siden staten begyndte på at anvende DNS-spærring over for sider med børnepornografisk indhold, er brugen af netblokeringer blevet udvidet til stadig flere områder. Læs også ”Blokeringer på nettet” med oversigt over DNS-blokeringer (eksternt link)

På Teleindustriens liste over blokerede hjemmesider finder man således både en spansk ejendomsmægler, flere fildelingssider og en stor håndfuld udenlandske spilleselskaber, der ikke har dansk licens. Alene i det forgange år er 20 spilleselskabers websites blevet spærret for dansk besøg.

Teleindustrien skal have ros for at offentliggøre listen over blokeringer. Den viser, at staten bevæger sig mere og mere ud på en glidebane mod netcensur.

Bekymringen bliver ikke mindre af, at der ikke ser ud til at være fuld klarhed over, hvornår en blokering kan ophæves igen, og hvem der skal sørge for, at det sker. Et blokeret website kan jo ændre indhold og karakter, så der ikke længere er grundlag for blokeringen. Måske burde det være et krav, at enhver blokering tages op til ny vurdering en gang om året.

Et enkelt lyspunkt i den forbindelse er dog, at Folketinget i december 2012 fjernede lægemiddellovens mulighed for at blokere for sider med salg af ulovlig medicin. Af Teleindustriens liste fremgår det, at Sundhedsstyrelsen her i januar 2013 har bekræftet, at blokeringen af 24hdiet.com kan ophæves.

Læs også ” Enhedslisten presser DNS-blokering ud af ny lægemiddellov” (eksternt link)