Interaktion med sidemanden giver mere værdi end en TED Talk

Som netværksmedlem bliver Martin Wulff Søndergaard, Head of Division, Process Governance & Tools hos Nordea udfordret i sine og bankens måder at gribe SIAM-disciplinen an på til netværksmøderne i SIAM-gruppen.

Martin Wulff Søndergaard er Head of Division, Process Governance & Tools hos Nordea. Her har han ansvaret for it-service management processerne og værktøjerne, som banken bruger til at understøtte processerne.

For at holde sig ajour med udviklingen inden for service integration, er han medlem af Dansk IT´s netværksgruppe SIAM. En netværksgruppe som mødes fire gange om året og dykker ned i de mange discipliner, som SIAM indeholder.

- Jeg har været med siden netværksgruppen startede op for et par år siden. Den gang sad jeg i en rolle i Nordea, hvor jeg var i gang med at bygge en SIAM-funktion op, så netværksgruppen og dets fokus på SIAM passede perfekt til, hvad jeg beskæftigede mig med til dagligt, fortæller Martin og fortsætter,

- Min indgangsvinkel til et medlemskab af netværksgruppen var, at det ville være spændende og relevant for mig at netværke med andre og høre deres erfaringer med SIAM, og hvordan de arbejdede og hvilke tanker de har gjort sig, som jeg kunne suge til mig og måske bruge i mit eget arbejde. Og så ville jeg da også gerne dele ud af mine egne erfaringer og måske hjælpe andre på vej.

Martin Wulff Soendergaard sort hvid

Martin Wulff Søndergaard, Head of Division, Process Governance & Tools v. Nordea
Medlem af netværksgruppen Service Integration & Multisourcing 

Interaktion med sidemanden giver mere værdi end en TED Talk

Netværksgruppen mødes fire gange om året til heldagsmøder. Her er mødeagendaen bygget omkring indlæg fra netværksmedlemmerne selv, en ekstern oplægsholder og masser af networking og vidensdeling.

- Møderne er delt op i to dele. Vi har praktisk erfaringsudvikling, hvor et medlem fortæller om, hvordan de fx arbejder med et specifikt område eller deler deres erfaring med SIAM. Så har vi inviteret en ekstern oplægsholder til at fortælle om et bestemt emne, som vi på forhånd har besluttet, vi gerne vil vide mere om. Og mellem oplæggene er der masser af tid til at netværke og drøfte videre.

Det er faktisk de uformelle drøftelser ved kaffemaskinen eller i frokostpausen, som giver Matin det største udbytte af sit medlemskab.

- Det er klart, at det ikke kun er snakken med de andre medlemmer, som giver mig værdi. Men det er i høj grad i disse snakke, at jeg får mulighed for at høre om noget, som det andet medlem kunne hjælpe mig med, eller som jeg gerne vil vide mere om. Det er i høj grad derfor, at jeg er i netværksgruppen. Hvis det ikke var for interaktionen med de andre medlemmer, kunne jeg jo bare finde en TED Talk på YouTube og blive klogere på SIAM. Men at høre andres erfaringer og få feedback på mit arbejde kan jeg kun få ved at snakke med andre end dem, jeg ser i min dagligdag hos Nordea.

Hvorfor gør vi egentlig, som vi gør?


De fleste ved, at et medlemskab af en netværksgruppe giver dig indsigt i nye teknologier og trends fra oplægsholdere, og du hører fra de andre medlemmer i en netværksgruppe, hvordan de griber udfordringer og problemstillinger an.

Men for Martin er medlemskabet af SIAM-gruppen også en mulighed for at få feedback på sit eget arbejde.

- Når jeg for eksempel fortæller om, hvordan vi har grebet en udfordring an, kan jeg blive udfordret af de andre medlemmer, som spørger mig, hvorfor vi har valgt, som vi har? Om vi har overvejet at gøre sådan og sådan? Jeg får faglig sparring fra andre ligesindede, som er lige så optaget af dette fagområde, men som ikke er bundet af ens organisations kultur og måder at arbejde på. De udfordrer én, og jeg bliver tvunget til at reflektere over mit arbejde. Det er interessant og givende for både mig og mit bagland.

Du behøver hverken at være grøn eller grå

Martin er ikke i tvivl om, at netværksmedlemskabet giver ham stor værdi, som han kan bruge i sin hverdag.

- Jeg bruger møderne som inspiration til mit eget arbejde. Jeg kan høre noget, hvor jeg tænker, at det er et interessant take, og kan jeg bruge det på en eller anden måde i mit arbejde? Oplæggene og drøftelserne sætter nogle tanker i gang hos mig.

Han vil derfor anbefale andre at indmelde sig. Om de er nye i arbejdet med SIAM eller mere garvede.

Selvom det er et område, man har meget erfaring med, så er det stadig spændende og gavnligt at tale med andre, og man kan inspirere hinanden og spille bold op ad hinanden.

Mere om SIAM netværksgruppen

  • 4 årlige møder
  • Mødested: København

Service integration and multisourcing

Service integration & multisourcing

Hvordan understøtter du bedst forretningen med flere underleverandører? Bliv klogere på tools og how to.