Du kommer ikke hjem med svar, men med spørgsmål

EA´erens fornemmeste opgave er at skabe værdi for forretningen. Det kræver indsigt og viden om processer, tools og best practices. Derfor er det nødvendigt at komme ud til andre EA´ere, som stiller spørgsmål, deler erfaringer og viden og giver dig de bedste forudsætninger for at opnå succes på arbejdspladsen.

- Har du en EA-medarbejder, bliver du løbende nødt til at uddanne ham. EA´eren skal komme ud og blive inspireret, blive klogere og finde områder, som han skal dykke længere ned i.

Sådan lyder det fra netværksfacilitator Jørgen Letager, når han taler om værdien af at sidde i netværksgruppen EA Vest hos Dansk IT.

Jørgen Letager, selvstændig konsulent med en fortid hos bl.a. KMD, har været netværksfacilitator siden 2017. Han var allerede indblandet i flere arbejder hos Dansk IT, da foreningen søgte efter en ny facilitator til den jyske netværksgruppe.

Jørgen Letager, Senior Enterprise Architect, Letager Consultant.

- Jeg havde faktisk ikke gjort mig de store forventninger til rollen som netværksfacilitator. Selvfølgelig skal jeg facilitere møderne og stå for det praktiske, men til møderne deltager jeg på lige fod med de andre medlemmer. Vi har en utrolig god mødedisciplin, så der er ikke rigtig brug for, at jeg direkte faciliterer møderne eller drøftelserne. Så jeg kan sagtens deltage som et almindeligt medlem i snakken.

Flere medlemmer giver flere spørgsmål og færre svar

Netværksgruppen mødes fire gange om året rundt omkring i Jylland – enten hos netværksmedlemmerne selv eller på et professionelt mødested. Her bliver der præsenteret, drøftet, diskuteret, sparret og talt om EA´erens rolle, nye processer, tools, best practices, udfordringer, muligheder og projekter som er gået godt og galt. 

- Netværksgruppen består af meget forskellige profiler. Vi har bl.a. konsulenter, hardcore EA´ere, medlem som sidder som sikkerhedskonsulent. Medlemmerne sidder f.eks. i retail-branchen, i finansverden og i det offentlige. På den måde kommer vi rundt om forskellige udfordringer, how to og problemstillinger. For medlemmerne ser ikke altid de samme problemstillinger eller muligheder. Det betyder, at du som medlem får feedback, som er skævt i forhold til den tankegang og fremgangsmåde, du selv har.

Netop værdien i at blive udfordret i din tankegang og din fremgangsmåde er vigtigt, hvis du skal opnå succes som EA´er.

- Når du præsenterer en løsning for netværksgruppen, bliver du ofte spurgt hvorfor?. Og det ”hvorfor” er så vigtigt. Fordi det får dig til at overveje og stille spørgsmål ved dit arbejde. Spørgsmål som du kan tage med hjem til dit bagland. Måske har I gjort det på den helt rigtige måde. Men måske kan I gøre det smartere, fordi I har fået mulighed for at spørge ”hvorfor”. Og på den måde bliver du endnu skarpere i dit job.

Det samme oplever gruppen ved eksterne oplæg.

- Til et netværksmøde har du oftest mulighed for at stille dybdegående spørgsmål til oplægsholderen. Men du stiller jo kun spørgsmål ud fra din egen tankegang. Når medlemmet ved siden af dig stiller et smart spørgsmål eller undren, som du ikke selv har tænkt over, får du pludselig mere viden, som du ikke selv havde en chance for at få uden det andet medlem. På den måde udfordrer vi hinanden i netværksgruppen i, hvordan vi tænker og arbejder. Og når du som EA´er bliver udfordret, bliver du bedre til dit arbejde, forklarer Jørgen og fortsætter;

- Et godt netværksmøde for mig er et møde, hvor du som netværkemedlem ikke kommer hjem med en masse svar på, hvordan du skal gøre det hele. Du kommer hjem til din organisation med nogle spørgsmål, som du kan dykke dybere ned i. Du er blevet nysgerrig og undrer dig over nogle områder. Og på den måde vokser du som EA´er.

Del hvis du har set lyset

Netværksmøderne begynder som regel med en bordet rundt. Her har hvert medlem et par minutter min til at fortælle kort om, hvad der optager ham pt., eller hvis medlemmet har set lyset.

- Hvis et medlem har set lyset ift. en eller anden udfordring, så kommer han ofte på agendaen til næste møde, så han kan dele sin viden med os andre.

Netværksgruppen inviterer ofte eksterne oplægsholdere med til møderne, men du skal som medlem selv være klar til præsentere.

- Kommer et medlem og siger, jeg har det og det problem, så kommer der næsten altid input med det samme fra de andre medlemmer. Det er en utrolig deltagende netværksgruppe, og vi ved, at det er et fortroligt forum, vi er i. Og det som bliver sagt, det bliver i lokalet.

Snakken mellem medlemmerne foregår dog ikke kun i mødelokalet, men fortsætter i pauserne og til frokosten.

- Jeg sørger altid for lægge en god portion pauser i løbet af dagen, så medlemmerne har god tid til den uformelle snak og networking ved kaffemaskinen, fortæller Jørgen.

Kan du følge med i EA-verden?

EA-verden ændrer sig løbende. Cloud fylder meget i diskussionerne til netværksmøderne ligesom sikkerhed og udviklingsprocesser gør.

- Det er selvfølgelig faglige emner, værktøjer og processer som fylder meget for netværksgruppen. Cloud fylder meget for alle, fordi der er rigtig mange vinkler på Cloud. Sikkerhed fylder selvfølgelig også i medlemmernes hverdag. Selvom du ikke sidder i en sikkerhedsafdeling, bliver du altid nødt til at spørge dig selv, hvad denne løsning har af betydning for sikkerheden.

EA´erens rolle bliver om muligt endnu vigtigere

Netværksgruppen beslutter i samarbejde med Jørgen Letager om, hvad der skal være temaet til næste netværksmøde. Og der er rigeligt at tage fat på. Enterprise arkitektur er nemlig et emne, som er relevant for mange interessenter i 2021.

- EA er vigtigt, fordi du skal have dine forretningsmæssige udfordringer lavet om til IT-løsninger, som både løser udfordringerne og giver forretningsmæssig værdi. De dygtige EA´ere kan virkelig flytte noget i forretningen med IT-systemer samtidig med, at de kan sikre sig, at vi ikke spilder en masse IT-penge på noget, som ikke giver værdi for forretningen.

- Samtidig er det utroligt vigtigt, at du som EA har styr på alle komponenter, da vi outsourcer mere og mere. Så du skal have flere komponenter til at spille sammen og sikre, at vi kan styre dem. Også selvom de ligger langt væk. Og den opgave bliver ikke mindre vigtig eller udfordrende i fremtiden.

 

Mere om netværksgruppen EA vest

  • 4 årlige møder 08:30-16:00
  • Mødested: Jylland (oftest Aarhus og omegn)
Enterprise arkitektur

Indhold - Torsdag - d. 12-11-2020

Enterprise arkitektur

Enterprise arkitektur

Indhold - Onsdag - d. 10-2-2021

Enterprise arkitektur vest

Netværksgruppen EA vest er for dig, som vil holdes ajour med udviklingen inden for EA, tools og best practices.