It-arkitektur, virtuel

Selvom dine opgaver stilles internt i virksomheden, har de fleste brug for ekstern sparring og input. Denne nye netværksgruppe giver dig faglig viden i et fortroligt forum.


Dit udbytte som netværksmedlem

Faglig facilitator

Netværksgruppen er for dig

Program for næste møde

Kommende møder

Vigtig information


Indhold - Tirsdag - d. 3-12-2019

IT Arkitektur

Styrk dine kompetencer og projekter med et kursus i it-, enterprise- eller løsningsarkitektur.
IT-Arkitektur Certificering 560px

Indhold - Tirsdag - d. 3-12-2019

Dansk IT Arkitektur Certificering™

IT Arkitekturuddannelsen er en dansk certificeringsmodel målrettet IT-arkitektur med FDA (Fællesoffentlig Digital Arkitektur) og Dansk IT Architecture Competence Framework som kontekst og på tværs af TOGAF.