Kontingent og medlemsvilkår

Alle med interesse i foreningen og som direkte eller indirekte vil arbejde for foreningens formål, kan blive medlem af Dansk IT.

Oversigt over​ kontingenter i Dansk IT:
Medlemspris      1.585 kr.
Studerende        Gratis
Pensionist           385 kr.
Ledig                    385 kr.
Priser viser kontigent pr. år.

Medlemsvilkår
Kontingentet fastsættes af Dansk IT´s generalforsamling, der finder sted i slutningen af marts måned.
Kontingentperioden løber fra den dag du meldes ind og et år frem.
Kontingentprisen er ikke belagt med moms.
Du modtager kort tid efter indmeldelsen en faktura samt et velkomstbrev, hvor du kan læse mere om fordelene ved et medlemskab.
Du registreres først som medlem, når første kontingent er indbetalt, hvorved du opnår stemmeret til generalforsamlingen.
Betaling af medlemskab kan ske via kreditkort, indbetalingsstrengen oplyst i bunden af fakturaen eller bankoverførsel til reg.nr. 0400 og kontonummer 4023904220. Husk at oplyse fakturanummer og navn eller medlemsnummer.
Der er 14 dages fortrydelsesret fra registreringen har fundet sted og bekræftelsen er modtaget. Fortrydelsesretten håndhæves ved at sende navn, samt ønsket om at fortryde købet til dit@dit.dk.
Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens sekretariat inden starten på den nye kontingentperiode. Udmeldelsen skal sendes til dit@dit.dk.