Om ITIL®

ITIL® er best practice for IT Service Management, som bruges af organisationer verden over.

ITIL® er forkortelsen for IT Infrastructure Library og er en international standard inden for IT service management teori og processer.

Det er best practice for enhver it-organisation, da den skaber en fælles platform for sprogbrug og begreber, definerer de nødvendige roller, og er med til at sikre, at fokus er på kundens ønsker og behov.

ITIL hjælper organisationer og personer til at optimere værdien af it- og digitale services. ITIL giver tydelige retningslinjer til serviceleverandører, der ønsker at understøtte sine kunder og brugeres digitale behov. 

ITIL er både et fælles sprog for IT-professionelle – og et internationalt anerkendt rammeværk for at levere gode digitalt understøttede services. ITIL er samtidig en omfattende og veldokumenteret praktisk guide med beskrivelser af stort set alle typer af opgaver, som en serviceleverandør står overfor.