Dansk IT Architecture Competence Framework

Få styr på arkitekterne!

For the English version click here.

Vi har defineret de vigtigste arkitektroller, der indgår i FDA Arkitekturarbejdet og TOGAF.

Dansk IT Architecture Competence Framework - DIT ACF kan anvendes frit af alle organisationer og personer til bl.a. kortlægning af arkitekturkompetencerne for det enkelte individ ifm. karriereplanlægning såvel som i teams som del af strategiarbejdet.

DIT ACF er en fortsættelse og opdatering af Digitaliseringsstyrelsens OIO Arkitekturguide: Arkitektroller og kompetencer. OIO Arkitekturguiden blev nedlagt i 2020, da FDA – Fællesoffentlig Digital Arkitektur blev lanceret i 2017. Idet FDA – modsat OIO Arkitekturguiden – ikke indeholder et rammeværk for arkitekturroller og kompetencer, videreføres det i Dansk IT-regi under DIT ACF – Dansk IT Architecture Competence Framework.

DIT ACF ajourføres løbende af Dansk IT’s Advisoryboard for Dansk IT Arkitektur Certificering.

Arkitektroller og kompetencer