IT Jura 2022

Konference 6. oktober 2022 - Afholdes hos Vandværket i København.

Som deltager på Dansk IT's populære IT Jura konference får du vanen tro en grundig opdatering og gennemgang af årets it-retlige begivenheder samt et højt fagligt program med talere fra ind- og udland.

Programmet er under udarbejdelse og forventes klart i maj 2022.


Fagrådet for IT og Jura

Fagrådet for IT og Jura beskæftiger sig med emner, der vedrører såvel IT som jura, og som er af almen interesse. Endvidere er fagrådets formål udveksling af erfaringer og information både internt i foreningen og eksternt.