Medlemmerne mener...

Du har mulighed for at få dit faglige budskab ud til it-interesserede via vores ugentlige nyhedsbrev og på vores hjemmeside.

Måske har du et synspunkt om et aktuelt tema, måske er du ekspert, måske undrer du dig over en tendens, måske du har lyst til at anmelde en bog, du netop har læst. Eller noget helt femte.

Her finder du kriterier for debatindlæggene og tips til opbygning

Nyhed - Onsdag - d. 6-12-2017

Debat: Ja, valghandlingen skal digitaliseres

Den rigtige digitalisering vil forøge afstemningsprocenten og dermed forstærke demokratiet – og ressourceforbruget vil falde.

Nyhed - Tirsdag - d. 12-12-2017

Debat: Digitale valg overser to grundlæggende præmisser

Jeg er ikke enig i Henrik Nellagers synspunkt på, at valghandlingen skal digitaliseres.

Nyhed - Tirsdag - d. 12-12-2017

Debat: Replik til Dansk IT’s notat om digitalisering af valghandling

Dansk IT’s ekspertgruppe for bæredygtig digitalisering har begået et notat, hvori den gør sig til talsmand for, at vi ikke skal ændre den form, hvorunder vore valg til kommunalbestyrelser, Regionsråd og Folketing foregår.